... / ... / ... / ... / Patientenzorg / Inleiding en samenwerking

Inleiding en samenwerking

Hier vindt u algemene informatie over over het Kinder Oncologisch Centrum Rotterdam (KOCR)

KOCR
Het KOCR is een van de  zes erkende kinderkanker centra in Nederland. Alle kinderen met kanker in de regio Zuid-West Nederland worden gediagnosticeerd en behandeld in het KOCR, met uitzondering van kinderen met een solide tumor in de borst- en buikholte die naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht worden verwezen. In het KOCR worden jaarlijks tussen de 120 en 150 nieuwe patiëntjes onder de 19 jaar met kanker gediagnosticeerd en behandeld. Dit betreft ongeveer een kwart tot een derde van alle nieuwe gevallen van kinderkanker in Nederland. Daarmee is de afdeling kinderoncologie van het Erasmus MC één van de grootste kinderoncologische centra van Nederland.  

 

Het KOCR werkt nauw samen met:
1. Alle niet-academische ziekenhuizen in de regio Zuid-West Nederland verwijzen kinderen die verdacht worden van kanker naar het Erasmus MC-Sophia, behalve als er verdenking is op een solide tumor in de borst of buikholte. Daar wordt de diagnose en het behandelplan vastgesteld. De behandeling zal voor het grootste deel in het Erasmus MC-Sophia plaatsvinden. Vaak is het mogelijk een deel van de behandeling in een ziekenhuis in de buurt te laten plaatsvinden: de zogenaamde ‘medebehandeling’. Deze medebehandeling heeft als voordeel dat patiënt en ouders niet voor alle dingen naar Rotterdam hoeven te reizen (dichtbij wat dichtbij kan). De medebehandeling kan ik een ander ziekenhuis plaatsvinden dan het ziekenhuis wat  het dichtste bij is, omdat wij met sommige ziekenhuizen vaste kinderoncologische samenwerking hebben zodat de kinderartsen en verpleging daar extra geschoold zijn.

2. Het beenmergtransplantatie centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hier vinden alle beenmergtransplantaties van onze patiënten plaats indien beenmerg van een donor nodig is, zogenaamde allogene stamceltransplantaties, of als er beenmerg of bloedcellen van de patiënt zelf geoogst en teruggeven moeten worden (autologe stamceltransplantatie). Omgekeerd geldt dat het LUMC geen kinderoncologisch centrum is en daarom patiënten met kanker verwijst naar het KOCR in het Erasmus MC-Sophia voor behandeling. Het tweede allogene stamceltransplantatie centrum van Nederland bevindt zich in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Soms worden patiënten vanuit het Erasmus MC verwezen voor een beenmergtransplantatie naar het UMCU, bijvoorbeeld indien in het LUMC geen plaats is

3. De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). In de SKION zijn de twee allogene stamceltransplantatie centra en de zes kinderoncologische centra verenigd. Naast het Erasmus MC- Sophia bevinden zich deze kinderoncologische centra in Utrecht (Prinses Máxima centrum) Amsterdam (Emma Kinderziekenhuis/AMC en VUMC), Groningen (UMCG) en Nijmegen (RadboudUMC). De SKION is een organisatie die ten doel heeft de kwaliteit van de kinderoncologische zorg te bevorderen en te bewaken. Voor iedere vorm van kinderkanker zijn  kinderoncologen namens de SKION actief in de nationale en internationale werkgroepen van de betreffende vorm van kanker. De kinderoncologen van het Erasmus MC- Sophia spelen in al deze samenwerkingsverbanden een actieve rol. Het bestuur van SKION wordt gevormd door vertegenwoordigers van de  centra voor kinderoncologie en stamceltransplantatie. Momenteel is dr. W.J.W. Kollen uit het LUMC voorzitter van het SKION bestuur.

4. Op internationaal niveau zijn er veel samenwerkingsverbanden met Europese organisaties zoals de International Society of Paediatric Oncology (SIOP), de I-BFM  Study Group, en het Innovative Therapies for Children with Cancer Consortium (ITCC).