Kinderpsychologen

Kinderpsychologische zorg op de afdeling kinderoncologie/hematologie.

Inleiding
U bent recentelijk of al wat langer geleden geconfronteerd met een ernstige ziekte van uw kind. Die situatie kan het gevoel, gedrag en cognitief functioneren van uw zieke kind, maar ook van van u als ouders, en/of van andere gezinsleden/familie beïnvloeden. Zowel het functioneren thuis als op school kan daardoor anders worden.

Indien nodig en/of gewenst kan de kinderoncoloog u verwijzen naar het kinderpsychologische team voor advies, diagnostiek (testen), dan wel kinderpsychologische behandeling en/of begeleiding. In samenwerking met de andere (psychosociale-) behandelaars helpen wij de impact van ziekte en behandeling zoveel mogelijk te minimaliseren.

Wie worden gezien door de kinderpsycholoog?
Bij jonge kinderen (< 4 jaar) wordt meestal alleen advies aan ouders gegeven betreffende het zieke kind of hun broertjes en zusjes.

Vanaf de basisschoolleeftijd wordt ook door middel van spel, tekeningen en gesprekjes met kinderen gewerkt. Deze kinderen komen meestal samen met hun ouders bij de kinderpsycholoog. Na kennismaking komen zij soms ook bij de kinderpsycholoog om alleen gezien te worden, bijvoorbeeld voor speltherapie gericht op verwerking. Met tieners wordt altijd ook individueel gesproken.

Indien nodig worden ook de broers en zusjes van patiënten gezien en soms heeft een psycholoog een gesprek met het hele gezin.

Voor diagnostiek worden kinderen vanaf 3 maanden tot en met 21 jaar gezien en wordt ouders gevraagd om mee te komen voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.

Waarvoor wordt de kinderpsycholoog om hulp gevraagd?
Het is mogelijk dat kinderen ten gevolge van ziekte en behandeling bepaalde angsten ontwikkelen, bijvoorbeeld angst voor prikken, angst om naar bed te gaan of angst om in te slapen. Soms worden kinderen somber en willen niet meer naar school of kinderen kunnen juist snel boos of verdrietig worden (“om niets”).  Door schoolverzuim en door verminderde concentratie kunnen problemen met schoolwerk ontstaan of het contact met leeftijdgenoten verloopt niet meer zo goed.

Kortom, indien er sprake is van emotionele-, gedrags- en/of cognitieve problematiek, zowel thuis als op school, die mogelijk het gevolg is van ziekte en behandeling, dan kan de hulp van de kinderpsycholoog worden ingeroepen.

Kinderpsychologen KOCR
Drs. Femke Aarsen, kinderneuropsycholoog/Gz psycholoog
Dr. Arianne Dessens, klinisch psycholoog
Drs. Isabelle Streng, klinisch psycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog