... / ... / ... / ... / Patientenzorg / LATER

LATER

LATER staat voor: LAnge TERmijn Effecten polikliniek.

In de LATER follow-up polikliniek worden overlevenden van kinderkanker (vijf jaar na diagnose) gezien. Het betreft vier verschillende poli's:
- kinderen die een hersentumor hebben gehad (HETU spreekuur);
- volwassenen die als kind een hersentumor hebben gehad (VETU spreekuur);
- kinderen tot en met 18 jaar die als kind een andere vorm van kanker hebben gehad;
- volwassenen die als kind een andere vorm van kanker hebben gehad.

Inmiddels is het zo lang na het stoppen van de therapie dat de kinderen genezen zijn verklaard. De kans dat de kanker nog terugkomt is bij hen minimaal. Wel worden zij gecontroleerd op late effecten van de ziekte en behandeling. "LATER" staat voor: LAnge TERmijn Effecten polikliniek.

De overlevingspercentages van de verschillende vormen van kinderkanker zijn zodanig gestegen dat er nu een grote groep volwassenen is, die ooit een vorm van kinderkanker heeft doorgemaakt. In deze groep zullen jonge mensen zonder enige klacht of bijzonderheid zijn, maar de mogelijkheid bestaat ook dat er klachten of nadelige effecten op lange termijn zijn ontstaan. Momenteel wordt de groep overlevenden van kinderkanker gevolgd in alle zeven kinderoncologische centra. Hiervoor zijn richtlijnen ontwikkeld door het bestuur van de nationale SKION-LATER groep. Afhankelijk van de therapie die gegeven is, zijn de controles èèn keer per drie jaar of èèn keer per vijf jaar.

Door systematisch al deze jonge mensen te onderzoeken, wordt de gezondheidsstatus op het moment van onderzoek beoordeeld en de risico's van het ontstaan van effecten op lange termijn van de betreffende vorm van kinderkanker. Naar aanleiding hiervan worden overlevenden eventueel verwezen naar specialisten en worden adviezen en leefregels gegeven voor de volwassenen van nu en mogelijk ook maatregelen te treffen om de late bijwerkingen in de toekomst te voorkomen.

In de nabije toekomst worden alle overlevenden uitgenodigd om, gekoppeld aan deze patiëntenzorg, deel te nemen aan een groot wetenschappelijk onderzoeksprogramma waar alle overlevenden van kinderkanker voor worden uitgenodigd (DCOG-Q2008 LATER). Dit grootschalige nationale onderzoek is er op gericht verborgen gebreken aan te tonen en de richtlijnen voor patiëntenzorg aan te scherpen voor de toekomst.

Het LATER team in Rotterdam bestaat uit:
Prof.Dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink, kinderoncoloog/hematoloog (hoofd LATER poli)
Dr. S.J.C.M.M. Neggers, internist-endocrinoloog
Dr. A.C.H. de Vries, kinderoncoloog/hematoloog

V.G. Pluimakers, arts-onderzoeker
M.M.P.G.M. van Baalen, senior datamanager 
M.J.P. Bogert-Vossen, case manager
S.P.C.M. Vesters, datamanager

Dr. C.E. Catsman, neuroloog
Dr. A. Dessens, kinderpsycholoog
Drs. M. van Waas, mevrouw Drs. W. van Dorp, mevrouw Drs. K. Blijdorp, arts onderzoekers.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het LATER team, telefoon 06- 188 34 182.