... / ... / ... / ... / Onderwijs / Onderwijs kinderoncologie

Onderwijs kinderoncologie

Inleiding

De afdeling kinderoncologie werkt op verschillende manieren aan (bij- en na-) scholing. De scholing wordt georganiseerd voor basisartsen, de masteropleiding, kinderartsen, kinderoncologen in opleiding, promovendi, verpleegkundigen en nurse practicioners. Het onderwijsbeleid sluit aan bij de onderwijsvisie van de afdeling kindergeneeskunde en de missie van het Erasmus MC, nl. een innoverend centrum te willen zijn voor de hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid.

In de praktijk houdt dit in dat gestreefd wordt naar en bijgedragen wordt aan actieve kennisoverdracht, toetsing en kwaliteitsbevordering.

Onderwijs bijdrage

De subafdeling kinderoncologie / hematologie draagt onderwijskundig bij in het:

* Pre-doctoraal curriculum geneeskunde

De onderwijsvormen in deze fase bestaan uit hoorcolleges, zelfstudie opdrachten (ZO), responsie colleges, vaardigheidsonderwijs (VO), MPO3 onderwijs en persoonlijke begeleiding

1e jaars

Drie weken keuzeonderwijs kindergeneeskunde (drie koppels van twee studenten per jaar)

Snuffelstages (drie dagen)

Thema 1.3 Abnormale celgroei

Verlengd tutoraat (als tutoren en als begeleider)

Beroepsorrientatie

2e jaars

Blok: leukemie en verkenningen

Begeleiding schrijven review

Colleges

Patientendemonstratie

Bedside teaching

3e jaars

Thema 3.1, Congenitale tumoren

4e jaars

Keuze onderzoek. Zestien weken met mogelijkheden tot bemiddeling buitenlandse stages. Mogelijkheden tot het doen van klinisch gerelateerd danwel translationeel onderzoek in de kinderoncologie met persoonlijke begeleiding door een kinderoncoloog.

* Masters of science opleiding

Twaalf weken in het 4e jaar, mogelijkheden tot langere stages zijn bespreekbaar

* Post-doctoraal

Klinisch curriculum

AKTE fase (drie weken)

Oudste co-schappen kinderoncologie (12 weken)

* Kinderartsen in opleiding

Bijdrage portfolio voor kinderoncologische stage binnen de opleiding kinderarts

Cursirisch onderwijs

Teaching visites (2x per week) en multidisciplinaire besprekingen (2x per week)

Mentorschappen

Begeleiden van arts-assistenten bij schrijven case reports en het houden van voordrachten op refereeravonden, NVK en internationale congressen.

* Nascholing kinderartsen

IKR Visitatie kinderartsen in de regionale ziekenhuizen (1x per kwartaal)

Werkgroep Kindertumoren wekelijks (1 x oncologie, 1 x neuro-oncologie)

PAOG Kinderartsen week (jaarlijks)

Refereeravonden en congressen

SKION dagen (jaarlijks)

Landelijke SKION shared care symposium (jaarlijks)

Bijdrage op NVK en andere congressen