... / ... / ... / Kinderendocrinologie / Ziektebeelden

Ziektebeelden

Deze ziektebeelden worden er in de polikliniek behandeld.

A
Addison, ziekte van
Adrenogenitaal syndroom
Amenorrhoe
B
Beckwith Wiedemann, syndroom van
Bijnierinsufficiëntie
Botstoornissen
C
Craniopharyngeoom
Cushing, syndroom van
D
Diabetes insipidus
Diabetes mellitus
F
Feochromocytoom
G
Geslachtsontwikkelingsstoornissen
Gynaecomastie
Groeihormoondeficiëntie
H
Hirsutisme
Hyperaldosteronisme
Hyperinsulinisme
Hyperparathyreoïdie
Hyperthyreoïdie
Hypoaldosteronisme
Hypofysetumor
Hypofyse uitval
Hypogonadisme
Hypoparathyreoidie
Hypospadie
Hypothyreoïdie
K
Kallmann, syndroom van
Kleine lengte
Klinefelter, syndroom van
L
Lange Lengte
Late puberteit
M
Marfan, syndroom van
McCune Albright syndroom
MEN1-syndroom
MEN2-syndroom
Menstruatiestoornissen
N
Noonan, syndroom van
O
Obesitas
Osteoporose
Osteogenesis Imperfecta
P
Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS)
Prader Willi, syndroom van
Prolactinoom
Premature adrenarche
Pseudohypoparathyreoidie (PHP)
Pubertas Praecox
Pubertas Tarda
Puberteit, te vroege
Puberteit, te late
R
Rachitis
S
Schildklierziekten
Schildklierkanker
Schildkliernodus
Skeletafwijkingen
Sotos, syndroom van
Struma
T
Testistumor
Turner syndroom