... / ... / ... / Kinderendocrinologie / Wat is endocrinologie?

Wat is endocrinologie?

 

Endocrinologie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met het endocrine systeem. Onder het endocrine systeem vallen alle klieren die hormonen afscheiden in het lichaam zoals de schildklier, hypofyse, alvleesklier en de bijnieren. Deze hormonen komen via het bloed bij organen terecht en stimuleren of remmen de werking van die organen.

De kinderendocrinoloog behandelt kinderen die stoornissen hebben in de hormoonhuishouding en de problemen die daarmee samenhangen zoals:
• Groeistoornissen
• Puberteitsstoornissen
• Schildklierfunctiestoornissen
• Bijnierfunctiestoornissen
• Geslachtelijke ontwikkelingsstoornissen
• Botstoornissen
• Diabetes mellitus (suikerziekte)

Behandeling vindt voornamelijk op de polikliniek plaats. Slecht incidenteel is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

  Het hormoonstelsel