... / ... / Dermatologie / Patiëntenzorg

Patiëntenzorg

Onderzoek en behandeling van huidaandoeningen bij uw kind.

Het specialisme Kinderdermatologie houdt zicht bezig met onderzoek en behandeling van huidaandoeningen. Veel voorkomende aandoeningen zijn:

- Eczeem                                                                    
- Huidinfecties waaronder impetigo
- Luierdermatitis                                              
- Exanthemen
- Benigne nieuwvormingen w.o. hemangiomen              
- Genodermatosen
- Psoriasis en complicaties

Wij werken nauw samen met het volwassenspecialisme Dermatologie van het Erasmus MC en de afdeling Kindergeneeskunde van het Erasmus MC-Sophia. 

Behandeling in het Sophia Kinderziekenhuis
De behandeling van huidaandoeningen kunnen poliklinisch plaatsvinden. Soms komt het voor dat uw kind wordt opgenomen voor een behandeling. De kinderdermatoloog kan ook in consult worden gevraagd bij kinderen die voor een niet-dermatologische aandoening zijn opgenomen, maar tijdens de opname een huidprobleem ontwikkelen.
Voor kinderen met meer dan een allergische ziekte is er multidisciplinaire behandeling. Hierbij wordt uw kind gezien door een aantal deskundigen, die ieder specialist zijn op een bepaald gebied.
De afdeling Kinderdermatologie van het Erasmus MC-Sophia heeft bijzonder veel expertise voor kinderen die een multidisciplinaire behandeling nodig hebben.

Behandeling in KinderHaven
KinderHaven is een polikliniek voor kinderen van 0 tot 18 jaar met astma, allergie/eczeem of neurologische problemen, zoals gedragsproblemen of hoofdpijn. Dit poliklinische centrum is opgezet door het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in samenwerking met het Havenziekenhuis. Kinderen krijgen hier alle aandacht en expertise van een academisch ziekenhuis, in een bijzonder kindvriendelijke omgeving. Bij ernstige problemen kan uw kind direct worden doorverwezen naar het Erasmus MC-Sophia, zonodig ook buiten ‘kantooruren’.
 Verwijzing naar de KinderHaven kan door de specialist (kinderarts, allergoloog, kinderdermatoloog, longarts of KNO-arts), maar ook rechtstreeks door de huisarts als daar een goede reden voor is. Het kan dan gaan om kinderen voor wie de verwijzer behoefte heeft aan een eenmalige beoordeling en behandeladvies of om kinderen bij wie de verwijzer moeite heeft met het stellen van de juiste diagnose. Er zijn minimale wachttijden voor de KinderHaven.    

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer medische kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen, er wordt daarom onderzoek gedaan naar astma, allergie en eczeem. Daarnaast bieden wij opleidingsstages voor kinderartsen, allergologen, dermatologen, longartsen en huisartsen, studenten, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en longfunctieassistenten.