... / ... / ... / ... / Patiëntenzorg / Links naar informatieve websites

Links naar informatieve websites

• www.printo.it (website voor Pediatrische Reumatologie Internationale Trial  Organisatie)
• www.kaisz.nl   (voor ouders en kinderen met auto-immuun of auto-inflammatoire systeemziekten)
• www.jeugdreumavereniging.nl (website voor ouders en kinderen met jeugdreuma)
• www.nvle.org(website van de Nederlandse vereniging van Lupus Erythematosis)
• www.onzichtbaarziek.nl ( website over meer begrip, kennis en ondersteuning voor mensen met een onzichtbare ziekte of beperking)
• www.jong-en-reuma.nl (Website voor en door jongeren met reuma)
• www.youth-R-well.com (Website voor jongeren(16-29 jaar) met reuma)
• www.theyoungconnexion.nl ( Gelders platform voor jongeren (16-40 jaar) met reuma)
• www.opeigenbenen.nu (Overstap naar de volwassenzorg)
• www.gronitis.nl (Website gemaakt door het UMCG voor kinderen met reuma)
• www.brusjes.nl (Voor broers en zusjes van kinderen met een ziekte en/of handicap)
• www.reumafonds.nl (website over reuma, fondswerving, wetenschappelijk onderzoek).
• www.rutgersnissogroep.nl ( Alles over seksualiteit)
• www.moov.nl (voor jongeren over school, gezondheid, vakantie, alcohol, drugs, roken, seks).
• www.zoenenenzo.nl (Over relaties en seksualiteit voor jongeren met een handicap)
• www.printo.it (Informatie over reumatische aandoeningen/behandelingen op de kinderleeftijd) Klik door naar ‘for families’
• www.cyberpoli.nl (Interactieve website voor kinderen met chronische ziekten. Vanaf eind december ook voor JIA en SLE)
• www.ziezon.nl (Onderwijs aan zieke kinderen)
• www.handicap-studie.nl (Website voor handicap/chronische ziekte + studie)
• www.onderwijsenhandicap.nl (Informatie over naar school gaan en studeren met een (on)zichtbare (dus ook dyslexie) beperking, handicap of chronische ziekte vind je op website: van basisonderwijs tot en met universiteit.)
• www.decoachfirma.nl (Voor studenten met een handicap/chronische ziekte, starters en young professionals met een handicap/chronische ziekte en instellingen voor Hoger Onderwijs).
• www.mee.nl (Stichting MEE adviseert, ondersteunt en helpt mensen met een beperking op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd).
• www.jip.org (Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft informatie en advies over werk, school., drugs, geld, huisvesting, rechten, plichten, seks en vrije tijd.)
• www.kcco.nl (Website over jongeren, handicap en werk)
• www.emma-at-work.nl (Uitzendbureau van het Emma Kinderziekenhuis AMC, speciaal opgericht om chronisch zieke jongeren te helpen aan een vakantiebaan.)
• www.kinderreuma.nl (Sport en vrije tijdsbesteding voor kinderen van 7-14 jaar.)
• www.artsenvoorkinderen.nl (Artsen voor Kinderen bestaat uit artsen, medische hulpverleners, ouders en als het even kan de kinderen zelf. Hun doel is het zieke kind helpen om verder te komen in het leven)
• www.fitkids.nl (fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening
• www.pimpedbyroos.nl ( Lijn van producten waarmee je saaie aanpassingen een moderne look kunt geven).
• www.hulpmiddeleninformatiecentrum.nl (Informatie over hulpmiddelen)
• www.rollingdutchman.nl ( Loopfietsen voor kinderen en volwassenen)
• www.veldink.com (Hulpmiddelen, o.a. trippelstoelen voor kinderen)
• www.mooihandig.nl (Hulpmiddelen voor in en om het huis)