Groepspsychotherapie

Wat houdt deze therapie in groepsvorm in?

In de groepspsychotherapie leer je samen met anderen verwachtingen, problemen en het dagelijks leven te bespreken. Zo kun je in de groep praten over wat je bezighoudt. Uit ervaring weten we dat veel jongeren regelmatig het gevoel hebben dat ze er alleen voorstaan met hun problemen. Wanneer ze er vervolgens met anderen over spreken, blijkt vaak dat groepsgenoten hetzelfde hebben meegemaakt of ervaringen hebben opgedaan die veel overeenkomsten vertonen. In een groepsgesprek kunnen we samen naar het probleem en de samenhang met het leven van alledag kijken, werken aan je doelen en (nieuwe) manieren van omgaan met lastigheden bedenken. In het begin zal je het moeilijk vinden om iets te zeggen in een groep, maar later zul je steun ervaren aan je groepsgenoten.

groepstherapieruimte