Educatieve therapie

Wat houdt educatieve therapie - ofwel school - in?

Je krijgt tijdens je opname in de Adolescentenkliniek educatieve therapie. Dat noemen we school, maar het gaat heel anders dan op je eigen school.

- Ten eerste ga je maar een paar uur naar school en kan je een uur zelfstandig huiswerk maken. Je kunt dus niet het hele reguliere schoolprogramma volgen. Er moeten keuzes gemaakt worden in overleg met je eigen school. De leerkrachten van de school op de Adolescentenkliniek houden contact met je eigen school, bijvoorbeeld met je mentor.

- Verder werk je individueel, naar aanleiding van een rooster dat je in overleg met de leerkracht maakt. Je kan uit je boeken van je eigen school werken. Repetities en S.O.'s maken behoort ook tot de mogelijkheden.

- Mocht je niet op school zitten als je opgenomen wordt, dan kijken de leerkrachten in overleg met jou en de kinder- en jeugdpsychiater, wat voor jou zinvol is om op school te doen. Je kunt je bijvoorbeeld oriënteren op de toekomst door middel van beroepskeuzeoriëntatie of je kunt een cursus naar keuze volgen. 

  school Adolescentenkliniek