Opname

Waarvoor kun je terecht in de Adolescentenkliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie?

 

De Adolescentenkliniek is een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek voor kortdurende opnames. De opname duurt gemiddeld 3 maanden en we nemen jongeren op tussen de 12 en 18 jaar. Na overleg nemen we ook jongeren op tot 21 jaar, als het systeem (het gezin) nog betrokken is.

We hebben 14 bedden, verdeeld over 2 groepen: de Loods, de open groep (8 bedden) en de Werf, de gesloten groep (6 bedden). Er is ook een deeltijdbehandeling (6 stoelen).

Opname in de Adolescentenkliniek is mogelijk wanneer je complexe psychiatrische klachten hebt, in combinatie met al dan niet voldoende verklaarde lichamelijke klachten of ziekten, en je loopt vast in je ontwikkeling of je bent ernstig ziek, zoals bijvoorbeeld bij:
 
- eetstoornissen met ondergewicht (anorexia nervosa, functionele dysfagie);

- onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK, zoals conversie en somatoforme stoornissen);

- invaliderende psychiatrische symptomen/aandoeningen bij somatische ziekten, bijvoorbeeld (ernstig) ontregelde diabetes, status na harttransplantatie, stapelingsziekten of stofwisselingsziekten;

- second/third opinions bij vastgelopen diagnostiek (complexe psychiatrie) en behandeling (last resort).


Hoe kan je worden opgenomen?
Je kan jezelf niet aanmelden voor opname, dat doet altijd de verwijzer. Dat is degene bij wie je op dit moment onder behandeling bent. Dat kan een (kinder- en jeugd)psychiater zijn, maar ook de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie of polikliniek Psychiatrie in het Erasmus MC, regionale GGZ-instellingen (Riagg), de jeugdhulpverlening en andere zorginstanties binnen de regio Rijnmond.

Wanneer de verwijzer informatie heeft gestuurd en het intaketeam zich hierover een mening heeft gevormd, word je (samen met je ouders) uitgenodigd voor een intakegesprek. De verwijzer is daar ook bij aanwezig. Als we met jou tot overeenstemming zijn gekomen, dan kan je worden opgenomen. Dat kan niet altijd meteen, soms moet je wachten tot er een plekje voor je is.

Meer informatie?
Vraag de uitgebreide informatiefolder op bij ons secretariaat via: 010 - 703 45 51.