Aanbod

Welke behandelingen biedt de Adolescentenkliniek en door wie?

Het aanbod van de Adolescentenkliniek is:

- multidisciplinaire zorg met kinder- en jeugdpsychiaters, artsen (klinisch of GZ-)psychologen, psychotherapeuten, neuropsychologen en vaktherapeuten, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers;

- klinische opname (7x24 uur, gesloten) met intensieve, individuele zorg en als dat nodig is separeerverpleging;

- enkele plaatsen ten behoeve van de BOPZ-wetgeving (gedwongen opname);

- klinische opname (7x24 uur) in open, gestructureerde setting;

- deeltijdbehandeling voor jongeren vanaf 14 jaar oud in kleine groepen (3x4 uur per week, vaste tijden);

- diagnostiek- en behandeltrajecten (3 maanden, verlenging op medische gronden mogelijk tot 6 maanden);

- groepsgerichte behandeling (creatieve therapie, psychomotorische therapie, groepspsychotherapie, muziektherapie, educatieve therapie);

- mogelijkheden tot individuele psychotherapie (CGT, EMDR);

- systeemtheoretische, ontwikkelingsgerichte invalshoek, gezin is intensief betrokken bij de behandeling;

- medicatie in-/bijstellen in klinische setting als dit poliklinisch niet haalbaar of te risicovol is;

- groepsbegeleidingsteam met optimale mix van 60% verpleegkundige en 40% sociaal-agogische achtergrond;

- mogelijkheden tot toedienen sondevoeding indien nodig (geen infuus);

- intensieve samenwerking met andere medisch specialisten van het ziekenhuis;

- paramedische ondersteuning (diëtist, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut).

Nauwe samenwerking met de verwijzer, omdat de verwijzer verantwoordelijk blijft voor of moet meedenken over de nazorg. Bij tijdelijke overname wordt er een garantie op terugplaatsing of doorplaatsing afgesproken.