Aanmelden door verwijzers

Informatie over hoe aan te melden op de Adolescentenkliniek

Aanmeldingen op de Adolescentenkliniek vinden plaats via de verwijzer, dit is je directe behandelaar. Dat is degene bij wie je op dit moment onder behandeling bent. Dat kan een (kinder- en jeugd)psychiater zijn, maar ook de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie of polikliniek Psychiatrie in het Erasmus MC, regionale GGZ-instellingen, de jeugdhulpverlening en andere zorginstanties binnen de regio Rijnmond. Dit betekent dus dat jij of je ouders niet zelf kunnen aanmelden.

Wil je je aanmelden op de Adolescentenkliniek voor opname? Vraag dan aan je huidige behandelaar of hij je wil aanmelden in het telefonisch aanmeldspreekuur. Hoe dat kan, zie je hieronder.

Telefonisch aanmeldspreekuur
Een aanmelding voor opname op de Adolescentenkliniek of een aanmelding voor een deeltijdbehandeling op de Vaart, gebeurt altijd telefonisch.

Voor verwijzers zijn wij bereikbaar voor overleg tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur op dinsdag en donderdag van 16.00-17.00 uur en op vrijdag van 13.00-14.00 uur.
U kunt ons dan bereiken op telefoonnummer 010 - 703 4551 (via het secretariaat).

Tijdens dit overleg hoort u direct of de door u aangemelde jongere bij ons op de Adolescentenkliniek behandeld kan worden. Is dat zo, dan vragen we u om alle relevante schriftelijke informatie aan ons toe te sturen, via ons digitale aanmeldformulier. Na overleg binnen ons intaketeam zullen we een intakedatum plannen en ouders/verzorgers, de jongere én u als verwijzer uitnodigen voor een eerste intakegesprek.