Kosten en vergoeding

Betaling GGZ kinderen tot 18 jaar
Alle onderzoeken en behandelingen, poliklinisch en (dag)klinisch, aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden betaald door de gemeente waarin deze ingeschreven staan. Dit is geregeld in de Jeugdwet die per 1 januari 2015 is ingegaan. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of een gemeentelijke voorziening (zoals jeugdteam, wijkteam of lokale team). Wij zijn verplicht vervolgens uw gemeente om een beschikking te vragen; hierbij geven we geen informatie over de diagnose. Een beschikking is een toekenning van jeugdhulp door de gemeente aan de jeugdige of de ouders. De kosten voor de onderzoeken en behandeling worden altijd rechtstreeks in rekening gebracht bij uw gemeente.
 
Wat als mijn kind 18 jaar wordt?
Als uw zoon of dochter al in behandeling is en 18 jaar oud wordt, valt hij of zij voor onze zorg niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Zorgverzekeringswet. Onderzoeken en behandelingen kunnen dan gewoon doorlopen. Het verschil is dat de kosten vanaf dat moment vergoed worden door de zorgverzekering. U moet er rekening mee houden dat de kosten voor de zorg vanaf 18 jaar onder het verplicht (en eventueel vrijwillig gekozen) eigen risico vallen. De hoogte hiervan vindt u op uw polis. Alle zorg hoort bij het basispakket, maar er kunnen aanvullende voorwaarden in de verzekeringspolis staan. Neem bij vragen altijd contact op met uw zorgverzekeraar.
 
Betaling GGZ vanaf 18 jaar
Als uw kind 18 jaar of ouder is, worden de kosten voor de behandeling vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekering van het kind. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor de behandeling vanaf 18 jaar onder het verplicht (en eventueel vrijwillig gekozen) eigen risico vallen. De hoogte hiervan vindt u op de van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.