Introductie

Patiëntenzorg op de afdeling Kinder- en Jeugd Psychiatrie/psychologie in vogelvlucht

 

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie /psychologie (KJPP) is binnen het Erasmus MC een middelgrote afdeling met 32 klinische bedden, 14 dagbehandelingsplaatsen en ongeveer 150 fte medewerkers. De afdeling staat wat patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreft zowel regionaal/nationaal ook internationaal sterk op de kaart. 

Wij bieden zorg aan kinderen en jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme of gedragsstoornissen. Daarnaast mag de afdeling zich in het bijzonder gespecialiseerd noemen in de diagnostiek en behandeling van eetstoornissen, angststoornissen, stoornissen bij zeer jonge kinderen, en in psychiatrische complicaties of aspecten bij kinderen en jeugdigen met lichamelijke aandoeningen.

Als academische afdeling, fungeren wij vaak als vraagbaak bij complexe problematiek.


De zorg voor uw kind vindt plaats in een van onze drie klinieken: de polikliniek, de kinder- en jeugdkliniek of de adolescentenkliniek.