Patiëntenzorg

Op onze afdeling vindt universitaire diagnostiek en behandeling plaats bij kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen. Ons speerpunt is ziekenhuispsychiatrie.

Patiëntenzorg

Op onze afdeling vindt universitaire diagnostiek en behandeling plaats bij kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen. Ons speerpunt is ziekenhuispsychiatrie.