Organisatie

Wie zijn we en wat doen we? De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie / psychologie in vogelvlucht.

 

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie is een middelgrote afdeling van het Erasmus MC, grotendeels gelegen in het Sophia Kinderziekenhuis. De afdeling levert poliklinische en klinische diagnostiek en behandeling, maar ook deeltijd- en dagbehandeling aan kinderen en jongeren, vooral voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke ziekten, maar uiteraard ook voor andere gecompliceerde kinder- en jeugdpsychiatrie.

Zoals bij elke medische afdeling, draait het op onze poliklinieken en klinieken om de zorg voor patiënten en hun ouders of verzorgers. Onze psychosociale zorg is er voor patiënten, hun gezinnen en behandelaren van andere medische afdelingen in het kinderziekenhuis. Daarnaast zijn onze kerntaken onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van research is de afdeling internationaal toonaangevend.


Onze kerntaken in vogelvlucht: 

Patiëntenzorg
De afdeling biedt doorlopend zorg aan kinderen en jongeren met gecombineerde psychiatrische en lichamelijke klachten van een ziekte of syndroom (zoals tubereuze sclerose of stapelingsziekten), maar bijvoorbeeld ook eetstoornissen met het risico op vermagering (zoals anorexia nervosa) of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten met uitval (zoals conversie). Bij lichamelijke ziekten kunnen allerlei specifieke psychiatrische en psychologische problemen (zoals ADHD, autisme of angststoornissen) voorkomen die behandeld moeten worden of die de behandeling juist ingewikkeld maken. De afdeling heeft verder specialistische poliklinieken voor kinderen met erfelijke zeldzame syndromen waarbij gedrag- en leerstoornissen voorkomen, maar ook voor vermoedens van psychiatrische problemen bij zeer jonge kinderen of kinderen van ouders met eigen psychiatrische problemen (in samenwerking met de afdeling Psychiatrie, de Combipoli). Vaak is vroeg ingrijpen hard nodig om de ontwikkeling van kinderen en jongeren zoveel mogelijk kans te geven en behandeling te laten slagen. Daarom wordt het gezin altijd betrokken als het mogelijk is. Als universitaire afdeling is de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie vaak ook de vraagbaak voor complexe problematiek of second opinions. We werken volgens de laatste richtlijnen of helpen deze ontwikkelen als ze er nog niet zijn.

De afdeling heeft poliklinieken (0-18 jaar), een kinderkliniek (circa 3-14 jaar) en een adolescentenkliniek (circa 12-21 jaar) met verschillende mogelijkheden voor dag- en deeltijdbehandeling. Op onze klinieken zijn we met onze educatieve therapie gespecialiseerd in kinderen die door hun psychiatrische problemen zijn uitgevallen in het (speciaal) onderwijs.  We werken samen met, of geven consultatie aan, diverse instellingen voor verstandelijk beperkte kinderen, instellingen voor besloten jeugdzorg, onderwijsbegeleiding en een revalidatiecentrum.

Onderwijs
Een universitair centrum is meer dan een plek waar specialistische patiëntenzorg plaatsvindt. Ook onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek behoren tot de kerntaken van de afdeling. Als kenniscentrum zorgt de afdeling voor het doorgeven van onze kennis en ervaring via onderwijs aan artsen en psychologen in opleiding, maar ook via de opleiding van (kinder- en jeugd) psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen, klinisch psychologen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen. Tenslotte organiseren we hiervoor regelmatig studiedagen en congressen voor een breed publiek.

Midden in de maatschappij
Rotterdam is een wereldstad met een snel veranderende populatie. Het Erasmus MC is het ziekenhuis voor een deel van de grote stad. Hiervoor heeft de afdeling verschillende samenwerkingsverbanden met andere instellingen in de regio, om samen zoveel mogelijk zorg voor kinderen en jongeren te kunnen bieden en op elkaar aan te laten sluiten. Ook wordt de zorg in het land afgestemd tussen deze afdelingen van universitaire medische centra. In het Erasmus MC werkt de afdeling samen met de collega's van de afdeling Psychiatrie om de kwaliteit van elkaar psychiatrische en psychosociale zorg te vergroten. Dit gaat niet alleen om patiëntenzorg, maar ook om samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Research
Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling is internationaal toonaangevend en richt zich vooral op psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen in de algemene bevolking. Zo is de afdeling een belangrijke deelnemer aan de Generation R studie, een grootschalig onderzoek van het Erasmus MC naar de ontwikkeling van 10.000 kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot in de volwassenheid. Ook verricht de afdeling onderzoek onder patiëntengroepen zoals kinderen en jeugdigen met een angststoornis, met aan autisme verwante stoornissen en met lichamelijke aandoeningen, waarbij veel psychiatrische klachten kunnen voorkomen.

Prof. dr. M.H.J. (Manon) Hillegers
Afdelingshoofd

secretaresse Mevr. D.L. (Laureen) Paling-Stout
Email d.l.paling-stout@erasmusmc.nl