Stageplaatsen Polikliniek

Stageplaatsen polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

Wij bieden jaarlijks stagemogelijkheden voor studenten van de universitaire opleidingen Psychologie (met specialisatie kinder- en jeugd/ontwikkeling, danwel medische psychologie) en Pedagogische Wetenschappen die in het kader van hun master op zoek zijn naar een praktijkstage. Wij bieden stages voor studenten vanuit de universiteiten in Rotterdam, Leiden, Utrecht en Tilburg (medische psychologie).


De stage vindt plaats op de polikliniek binnen één of meerdere specialistische poliklinieken waaruit onze afdeling bestaat: de polikliniek ontwikkelingsstoornissen, de polikliniek angst-, dwang- en stemmingsstoornissen, de polikliniek lichamelijke klachten en de polikliniek infant mental health. Daarnaast hebben we een polikliniek eetstoornissen, waarbinnen momenteel geen mogelijkheid tot het lopen van een praktijkstage bestaat. Aangezien wij een afdeling binnen een academisch ziekenhuis zijn, zien wij met name patiënten waarbij tevens sprake is van medische problematiek.


In de maand september zijn er meerdere stageplekken beschikbaar, die zich met name richten op diagnostisch onderzoek. Daarnaast bieden wij sommige stagiaires de mogelijkheid om binnen de polikliniek angst- dwang- en stemmingsstoornissen behandelervaring op te doen. De stageperiode betreft tien maanden, gedurende drie dagen in de week (uitzondering stagiaires medische psychologie).

Tijdens de stages bestaat ruimte om de diagnostiekaantekening te behalen, waarbij de stagiair verantwoordelijk is voor het laten aftekenen van de casussen door de betrokken universiteit. Er bestaat helaas geen mogelijkheid tot een financiële (reis)vergoeding.

De sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae per mail te versturen aan mw. J. Donkersloot (GZ-psycholoog) en mw V. Leemans (GZ-psycholoog), vanaf januari tot eind februari. Wij zullen nastreven om in de maand maart de sollicitatiegesprekken in te plannen voor de stages van tien maanden.
Email adres:
stage.polikjpp@erasmusmc.nl