Organisatie

Wie zijn we en wat doen we? De Kinderchirurgische groep in vogelvlucht.

De Kinder Chirurgische Groep (KCG) is een formeel samenwerkingsverband van alle snijdende of daarmee samenhangende specialismen rondom het kind. Deze krachtenbundeling zorgt binnen het Erasmus MC-Sophia voor optimale inhoudelijk samenwerking en maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit maximaal te benutten.

Binnen de KCG werken de volgende kinderspecialismen met elkaar samen: urologie, orthopedie, oogheelkunde, thoraxchirurgie, kaakchirurgie, plastische chirurgie, neurologie, KNO, neurochirurgie, anesthesiologie, orthodontie en verloskunde. Belangrijke partners van onze groep zijn de afdelingen Kinderchirurgie en Kindergeneeskunde van het Sophia Kinderziekenhuis.

Als groep zijn wij een in Europa uniek fenomeen. Dertien snijdende (of daarmee samenhangende) specialismen werken interdisciplinair samen aan het welzijn van uw kind in de groei. Wij richten ons op álle afwijkingen en zijn gespecialiseerd in kinderoncologie, traumatologie en de zorg en behandeling van kinderen en jongeren. met aangeboren anatomische afwijkingen.

Per jaar vinden in de OK-Sophia ongeveer 7000 operaties plaats. Bij negentig procent van de behandelingen gaat het om kinderen en jongeren met aangeboren anatomische afwijkingen, variërend van schedel- en aangezichtsafwijkingen tot afwijkingen aan het bewegingsapparaat of het darmstelsel. We begeleiden de kinderen - en hun ouders/verzorgers - van geboorte tot adolescentie en leren ze omgaan met hun afwijking, de feiten te accepteren en ermee te leven.

Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is ons ultieme doel. Steeds vaker kennen wij de ouders van toekomstige patiënten al voordat het kind geboren wordt. Het is voor ons als team een dankbare taak hen zo goed mogelijk voor te bereiden. De zorg voor de ouders neemt bij ons een speciale plaats in. Dag en nacht kunnen ze met al hun vragen bij ons terecht.

 

   Rene Wijnen

Prof. dr. R.M.H. Wijnen

Voorzitter Kinder Chirurgische Groep