Contact

Kinder Chirurgische Groep

Bezoekadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Telefoonnummer: Klikt u op onderstaand specialisme voor telefoon- en/of faxnummer.
E-mail: Klikt u op onderstaand specialisme voor e-mailadres.
Informatie voor ouders/verzorger en patiënten

Klikt u hier voor: Afspraak maken Klikt u hier voor Informatie overopname in het Erasmus MC-Sophia

Direct contact met één van de volgende kinderspecialismen:
- Kaakchirurgie
- Kinderchirurgie
- Keel, Neus en Oren
- Kindergeneeskunde specialismen
- Neurochirurgie
- Neurologie en Klinische neurofysiologie
- Oogheelkunde
- Orthodontie
- Orthopaedie
- Plastische en Reconstructieve Chirurgie
- Thoraxchirurgie
- Urologie
- Verloskunde en Gynaecologie

- Kliniek Medium CareKinderchirurgie


Secretariaat Kinder Chirurgische Groep
Mevr. M. van Gemerden
Telefoon: 010 - 703 67 83
Fax: 010 - 703 68 02
E-mail: m.vangemerden@erasmusmc.nl