Patiëntenzorg

Binnen de patiëntenzorg draagt de VCPT zorg voor:

  • Het coördineren van het ontslag voor oncologische patiënten die afhankelijk zijn van invasieve technieken voor hun behandeling thuis. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bureau nazorg;
       
  • Het bieden van zorg aan oncologische patiënten vooral gericht op palliatieve zorg en symptoomcontrole;
       
  • Het coördineren van de patiëntenzorg op het gebied van palliatieve zorg en symptoomcontrole;
       
  • De organisatie en protocolisering van zorg voor complexe patiënten in de palliatieve fase, zowel binnen als buiten de eigen discipline.