Consultatie

De consultatie bestaat uit:

  • Consultatie voor oncologische patiënten betreffende palliatieve zorg en symptoomcontrole binnen het Erasmus MC;
      
  • Consultatie in het kader van thuiszorgtechnologie, zowel binnen als buiten het Erasmus MC;
      
  • Ondersteuning van de consultatie in het kader van het consulentschap palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie Rotterdam