Sterfgevallenonderzoek 2015

Sinds 1990 wordt in Nederland onderzoek gedaan naar de praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde. Iedere vijf jaar wordt vastgesteld wat de frequentie en belangrijkste kenmerken zijn van euthanasie, hulp bij zelfdoding, intensieve vormen van pijn- of symptoombestrijding, en beslissingen om af te zien van levensverlengende behandeling. Dit onderzoek beoogt op hoofdlijnen inzicht te geven in de meest recente ontwikkelingen. Daartoe worden door middel van een vragenlijst gegevens verzameld over een gestratificeerde steekproef van ca. 6000 sterfgevallen in de periode augustus - november 2015. In de vragenlijst wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van de arts, de patiënt en de besluitvorming.