Kennissynthese palliatieve zorg

In dit project zal de op dit moment beschikbare kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland voor zover van belang voor de thema's en doelstellingen van het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan Zorg' in kaart worden gebracht.

Het programma omvat vier thema’s:
1. Bewustwording en cultuur
2. Organisatie en continuïteit van zorg
3. Zorginnovaties en kwaliteit
4. Patiënten/ naasten participatie


Voor elk van deze thema's wordt de beschikbare kennis verzameld aan de hand van de in de opdrachtbrief (zie bijlage) geformuleerde vragen en aandachtspunten. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot relevante en belangrijke thema's en doelgroepen voor onderzoek binnen het programma Palliantie. De kennis wordt verzameld op basis van relevante en recente rapporten, proefschriften, artikelen en databases. De auteurs en eigenaars (organisaties en personen) van deze informatiebronnen zullen worden verzocht om informatie te verstrekken.

De kennissynthese wordt uitgevoerd door de acht expertisecentra voor palliatieve zorg. Trekkers van het project zijn de expertisecentra van het Erasmus MC, het VUmc en het Radboudumc. De eerste rapportage over de bevindingen aan ZonMw zal uiterlijk eind november 2015 plaatsvinden. Het volledige rapport wordt 1 juni 2016 opgeleverd.