InControl: Het ontwikkelen, evalueren en implementeren van een digitale ACP keuzehulp voor chronisch zieken in Nederland

In Nederland overlijden jaarlijks 58.000 mensen aan een chronische ziekte. Bijna 60% van de mensen van 75 jaar of ouder heeft 1 of meer langdurige aandoeningen. Het beloop van chronische ziekten is vaak moeilijk te voorspellen, waardoor het lastig kan zijn om tijdig te spreken met zorgverleners en naasten over voorkeuren voor toekomstige zorg, en na te denken over de laatste levensfase. Advance Care Planning (ACP) heeft als doel het gesprek over toekomstige medische zorg en behandeling (inclusief het levenseinde) te stimuleren, en daardoor zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten bij voorkeuren en wensen.

Deze studie richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van een digitale ACP keuzehulp voor chronisch zieken en naasten, in samenwerking met de doelgroep(en). De keuzehulp zal gericht zijn op het stimuleren van mensen om tijdig in gesprek te gaan over voorkeuren voor zorg met naasten en (huis)arts, en daarbij gemaakte keuzes vast te leggen. De keuzehulp zal ingaan op wat ACP is, voor wie ACP een uitkomst kan zijn en hoe de doelgroep(en) aan de slag kunnen gaan met ACP. De website wordt ingebed in Thuisarts.nl en landelijk gedissemineerd. De effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van de website worden onderzocht in een gecombineerde proces- en uitkomst evaluatie. De uitkomstmaten zijn; eigen effectiviteit, nadenken over ACP, en gereed zijn voor ACP,  het daadwerkelijk uitvoeren van activiteiten als spreken met de huisarts en naasten en het vastleggen van wensen, en de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Onderzoekers: dr. Judith Rietjens, Doris van der Smissen (uitvoerend)