Euthanasie en medische beslissingen rond het levenseinde

Omvang en aard van de praktijk van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in 2010

Sinds 1990 wordt in Nederland om de vijf jaar onderzoek gedaan naar medische beslissingen rond het levenseinde. Het gaat hierbij om  euthanasie, hulp bij zelfdoding, pijn- en symptoombestrijding en beslissingen om af te zien van levensverlengende behandeling. In  vervolg op eerdere onderzoeken wordt nagegaan hoe vaak bepaalde medische beslissingen rond het levenseinde in 2010 voorkwamen.  Ook wordt onderzocht of er veranderingen zijn opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren in de manier van besluitvorming en welk deel van de gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt gemeld bij de toetsingscommissies. Om een antwoord te geven op deze vragen worden in de periode van augustus tot en met november 2010 gegevens verzameld over een steekproef van circa 6000 sterfgevallen. De resultaten van dit onderzoek  zijn relevant voor  politiek, beleidsmakers, en professionals in binnen- en buitenland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in Rotterdam, het Vrije Universiteit medisch centrum in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

Voor meer informatie: drs. A. Brinkman - Stoppelenburg