Effecten en kosten van Advanced Care Planning bij Ouderen

Effecten en kosten van Advance Care Planning bij Ouderen

Zorgkosten in de laatste levensfase zijn hoog maar leiden niet altijd tot optimale levenskwaliteit en optimale patiëntgerichte zorg. Advance Care Planning (ACP) is een geformaliseerd communicatieproces over wensen een voorkeuren t.a.v. toekomstige medische behandeling. ACP heeft in de VS geleid tot betere ‘patient outcomes’ en significante kostenbesparingen. In Nederland neemt de interesse in ACP toe maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten en kosten.

Met dit onderzoek willen wij de effecten, kosten en de kosteneffectiviteit van ACP bij ouderen onderzoeken door middel van een cluster gerandomiseerde studie. In totaal doen 199 ouderen mee aan het onderzoek, dit zijn bewoners van verzorgingshuizen of ouderen die thuiszorg ontvangen. De interventiegroep krijgt het programma Respecteren van Keuzes aangeboden, een ACP programma waarbij getrainde gespreksondersteuners met ouderen en hun naasten uitgebreid over hun zorgdoelen en wensen betreffende medische behandelingen praten. Gespreksondersteuners moedigen ouderen aan om hun wensen te bespreken met naasten en behandelaars en deze vast te leggen in een wilsverklaring. De controlegroep krijgt dit programma niet aangeboden. In beide groepen worden er bij de inclusie en na 12 maanden vragenlijsten afgenomen om de effecten van ACP te meten. Door het aanbieden van ACP willen wij de betrokkenheid met de zorg, de kwaliteit van leven en de tevredenheid met de zorg verhogen, terwijl zorgkosten afnemen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Erasmus MC in samenwerking met Laurens Rotterdam.


Subsidiegevers zijn ZonMw, Stichting Theia en het Innovatiefonds van Laurens.

In april 2019 is Anouk Overbeek op dit onderzoek gepromoveerd.

Contactpersoon:
Anouk Overbeek
Erasmus MC
Maatschappelijke Gezondheidszorg
Tel: 010 - 7031005
a.overbeek@erasmusmc.nl