ACTION project

Vroegtijdige Zorgplanning: een innovatieve palliatieve zorg interventie met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met kanker – een multi center cluster gerandomiseerd klinisch onderzoek


Patiënten met vergevorderde kanker hebben vaak verschillende symptomen en een verminderde kwaliteit van leven. Een diagnose van vergevorderde kanker heeft vaak een aanzienlijke invloed op het emotionele welzijn van patiënten. Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) is een geformaliseerd proces van communicatie over zorgwensen tussen patiënten, naasten en behandelaars. VZP biedt de patiënt de mogelijkheid om op het eigen leven te reflecteren en in een open dialoog met naasten en behandelaars keuzes met betrekking tot toekomstige behandelingen vast te leggen. VZP kan mogelijk het beslissingsproces voor patiënten en naasten verbeteren, de autonomie van patiënten vergroten, de zorg beter aan laten sluiten op de behoeften en wensen van de patiënt, en de last van symptomen doen verminderen. Een literatuur review heeft aangetoond dat de “Respecting Choices” interventie een van de meest veelbelovende VZP interventies is.
Wij gaan onderzoeken of de Respecting Choices interventie de communicatie tussen patiënten en behandelaars verbetert, de kwaliteit van leven en het welzijn van patiënten en hun naasten verbetert, overbodige behandelingen en onnodige ziekenhuisopnames kan voorkomen, de medische zorg die patiënten ontvangen beter kan doen aansluiten op de wensen van de patiënten en de tevredenheid met de zorg kan verbeteren.

http://www.action-acp.eu

Twitter:@ACPinscience

Projectleider:
Prof Dr A van der Heide


Projectuitvoerders:
Dr JAC Rietjens, Dr IJ Korfage


Contactpersoon:
Lea Jabbarian
l.jabbarian@erasmusmc.nl

Subsidiegever:
Europese Unie (FP7)