Effecten en kosten van consultatieteams palliatieve zorg

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, participerend in het Expertisecentrum Palliatieve Zorg, heeft subsidie ontvangen voor een doelmatigheidsstudie:

Effecten en kosten van consultatieteams voor palliatieve zorg in het ziekenhuis (COMPASS)

Patiënten met een ongeneeslijke ziekte worden in de laatste fase van hun leven vaak nog een of meerder malen opgenomen in het ziekenhuis. Ziekenhuiszorg is meestal gericht op genezing en levensverlenging. Het is daarom de vraag of en in hoeverre deze zorg bijdraagt aan doelen die voor vele patiënten in de laatste levensfase belangrijk zijn, zoals kwaliteit van leven, waardigheid en het voorkomen van zinlozen maar belastende behandelingen. Onderzoek in het buitenland heeft aangetoond dat de inzet van een multidisciplinair consultatief team in het ziekenhuis positief kan bijdragen aan de uitkomsten van zorg voor patiënten in de laatste levensfase. In de VS leidt de instelling van zo'n team bovendien tot lagere zorgkosten. In Nederland zijn alleen lokaal ervaringen opgedaan met consultatieteams in ziekenhuizen. Of de positieve bevindingen uit het buitenland ook voor de Nederlands situatie gelden is onbekend.  

In dit onderzoek zullen wij nagaan of een consultatieteam voor palliatieve zorg in het ziekenhuis kan leiden tot een kosteneffectieve verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daartoe doen we een observationeel onderzoek in zes Nederlandse ziekenhuizen. Drie daarvan hebben een goed lopend consultatieteam, de andere drie (nog) niet. 

De artikelen over het effect van consultatie op kwaliteit van leven van patiënten met kanker, en het artikel over determinanten van consultatie zijn under review. De paper over het effect van consultatie op zorg in het ziekenhuis en de kosten wordt op korte termijn ingediend. Een artikel over tevredenheid van patiënten met de zorg in het ziekenhuis is inmiddels geaccepteerd in het European Journal of Cancer Care.

Onderzoeker: dr. A. Brinkman

Arianne Brinkman is eind 2018 op dit onderzoek gepromoveerd.