... / ... / Patiënt / HIPEC behandeling

HIPEC behandeling

Combinatie van chirurgie en chemotherapie

HIPEC behandeling

Combinatie van chirurgie en chemotherapie

 
HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) is een combinatie van chirurgie en chemotherapie. Binnen het Erasmus MC Kanker Instituut is de behandeling van toepassing voor patiënten met dikke darmkanker met uitzaaiingen naar het buikvlies en voor patiënten met slijmvormende tumoren van de blinde darm.
Lees meer

Bij een HIPEC-operatie worden alle buikvliesuitzaaiingen operatief verwijderd en wordt de buik met een verwarmde chemovloeistof gespoeld. Deze spoeling zorgt ervoor dat kleine uitzaaiingen en losse kankercellen, die voor de chirurg met het blote oog niet zichtbaar zijn, alsnog kunnen worden verwijderd. Doordat het lokaal wordt toegediend komt er nauwelijks chemotherapie in de bloedbaan en blijven andere organen gespaard. Ook treden er minder bijwerkingen op.

Darmkanker
Tot voor kort werden buikvliesuitzaaiingen meestal als ongeneeslijk gezien. Met chemotherapie was de overlevingstijd gemiddeld zeven maanden. Met de HIPEC-behandeling richten wij ons op het verlengen van de levensduur. Van de patiënten die een HIPEC-operatie hebben ondergaan, is de helft na vijf jaar nog in leven. De vooruitzichten hangen voornamelijk af van de mogelijkheid alle uitzaaiingen weg te halen.

Wanneer mogelijk?
Een HIPEC-behandeling is alleen zinvol als u geen uitzaaiingen buiten de buikholte heeft en de uitzaaiingen in de buik niet te uitgebreid zijn. Om zo goed mogelijk in te schatten of een HIPEC operatie bij u zinvol is, krijgt u vooraf verschillende onderzoeken. De chirurg bespreekt samen met u de uitslagen hiervan.

Niet altijd is van te voren te bepalen of al het tumorweefsel verwijderd kan worden. Blijkt tijdens de operatie dat de tumor zich naar te veel plaatsen in de buik heeft verspreid? Of
is het onmogelijk de tumor goed te verwijderen? Dan kan het besluit worden genomen de ingreep niet toe te passen.

Hipec operatie

Lees minder

Uitleg darmkanker

video_url

Video: Uitleg darmkanker

Download video Uitleg darmkanker

Uitleg HIPEC operatie

video_url

Video: Uitleg HIPEC operatie

Download video Uitleg HIPEC operatie

Ons Instituut