... / ... / Patiënt / Deelnemen aan onderzoek

Deelnemen aan onderzoek

Sterk verbeterd
laboratoriumDe laatste decennia hebben vroege opsporing en betere behandeling van kanker de kans op overleving sterk verbeterd. Toch is kanker in Nederland toch nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak. Het blijft daarom van groot belang bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen voor kankerpatiënten te ontwikkelen. Om dit te kunnen doen is veel wetenschappelijk onderzoek (trials) nodig.

Stap voor stap
De start van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen begint in het laboratorium. Blijkt uit laboratoriumonderzoek dat het effect voldoende is, dan vindt vervolgonderzoek bij mensen plaats. Bij de behandeling van kanker worden uitsluitend medicijnen gebruikt die klinisch wetenschappelijk zijn getoetst én uiteindelijk geregistreerd.

Fasen van wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen of behandelmethoden vindt plaats in drie verschillende fasen (fase I, II en III).

 • Fase 1
  In deze fase kijken we vooral hoe mensen de behandeling verdragen. We weten immers niet hoe de mens op een nieuw middel zal reageren. De toediening begint daarom met een lage dosis. Met bloed en urinecontroles vindt tijdens deze fase regelmatig onderzoek naar bijwerkingen plaats. Is er geen sprake van ernstige bijwerkingen, dan kan een verhoging van de dosis bij nieuwe patiënten plaatsvinden. In deze fase kijken we ook welk behandelschema of welke vorm van toedienen (tablet, infuus) het meest geschikt is.

  Aan fase 1-onderzoek doen alleen kankerpatiënten mee voor wie geen standaardbehandeling (meer) beschikbaar is. Het onderzoek is intensief. Voor deelname aan de studie moet de patiënt over voldoende lichamelijke conditie beschikken. Het aantal patiënten dat deelneemt aan een fase I onderzoek is meestal beperkt.

 • Fase 2
  Is de optimale dosis van het nieuwe geneesmiddel duidelijk? En weten we wat de bijwerkingen zijn? Dan kunnen we aanvangen met fase 2. In deze fase kijken we naar de werking en de veiligheid van het middel bij verschillende soorten kanker.  Voor iedere tumorsoort starten we hierbij een onderzoek op.

 • Fase 3
  Zijn de resultaten van het fase 2 onderzoek positief? Dan vindt fase 3 plaats. Hierbij vindt een onderzoek plaats tussen de bestaande (standaard) behandeling en de mogelijk nieuwe behandeling of combinatie van behandelingen. Op deze manier kunnen we kijken of er een betere kans is op genezing, langere overleving en/of minder bijwerkingen.

Interesse ?
Uit voorgaande informatie blijkt dat deelname aan ons onderzoek afhangt van veel factoren. Het is daarom aan te raden in eerste instantie de mogelijkheid met uw behandelend arts te bespreken.