Epidemiologisch

 

Generation R

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam.

Deze kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap tot hun jong volwassenheid gevolgd. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere niet. Door factoren te onderzoeken die deze ontwikkeling kunnen bevorderen, levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.

Kijk voor meer informatie op http://www.erasmusmc.nl/47714/1459650/watonderzoekenwe?view=Standard


Subjectieve en objectieve determinanten van orthodontische behandelingsbehoefte

  

Korte beschrijving:

 

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan op het gebied van de orthodontie. Zo is er geen duidelijkheid over vanaf wanneer een behandeling nodig is. In de praktijk wordt gezien dat de mening van de patient over de behandelingsbehoefte vaak verschilt met de mening van de specialist. Wij kijken wat de redenen zijn waarom mensen een behandeling willen beginnen. Onder andere onderzoeken wij hoe de stand van de tanden in de kaak invloed heeft op de kwaliteit van leven. Met vragenlijsten, digitale foto's, rontgenfoto's en 3D fotografie proberen wij subjectieve en objectieve determinanten van orthodontische behandelingsbehoefte in kaart te brengen. Met dit onderzoek hopen we het orthodontische behandeltraject voor de patienten, welke meestal kinderen zijn, te verbeteren.

  

Naam onderzoeker: Lea Kragt

  

Functie: Wetenschappelijk medewerker (PhD)