Klinisch

 

Robin Sequentie

  

Korte beschrijving:

Robin Sequentie is een aangeboren aandoening die bij ongeveer 1 op de 8500 tot 1 op de 20000 nieuwe geboorten voorkomt. Kinderen met een Robin Sequentie hebben een korte onderkaak, een naar achterliggende tong en luchtwegproblemen. Bij ongeveer 80% van de kinderen is er sprake van een gehemeltespleet. In de actuele studie wordt gekeken naar de luchtweg- en voedingsproblematiek. Voor dit onderzoek maken we gebruik van slaapstudies, vragenlijsten, KNO onderzoek, digitale foto's, 3D fotografie en echografie. Met dit onderzoek hopen we het management van kinderen met een Robin Sequentie te verbeteren.

Naam onderzoeker: Manouk van Lieshout

Functie: Arts- onderzoeker (Ph.D.)


Luchtweg- en voedingsproblematiek bij kinderen met CFM

 

Korte beschrijving:

 

Craniofaciale microsomie is een onderontwikkeling van een aangezichtshelft die bij 1 op 3.500 tot 1 op 20.000 nieuw geborenen voorkomt. Structuren die kunnen zijn aangedaan, zijn: de onderkaak, de bovenkaak, het oor, de aangezichtszenuw en de aangezichtsspieren. Dit onderzoek richt zich op luchtweg- en voedingsproblematiek bij kinderen met craniofaciale microsomie. Daarnaast richt dit onderzoek zich op de groei en ontwikkeling van het aangezicht in deze groep patiënten. Met behulp van slaapstudies, vragenlijsten, KNO-onderzoek, digitale fotografie, 3D-fotografie en echografie kunnen de volgende onderzoeksvragen worden benaderd: hoe vaak komen luchtweg- en voedingsproblemen bij kinderen met craniofaciale microsomie voor en in welke ernst? Hoe verloopt de groei en ontwikkeling van het aangezicht in deze groep?

 

Naam onderzoeker: C.J.J.M. Caron

 

Functie: Arts-onderzoeker


Relatie aangezichtszenuw met de onderontwikkeling bij CFM

 

Korte beschrijving:

 

Craniofaciale microsomie (CFM) is een aangeboren afwijking waarbij de linker of rechter gelaatshelft onderontwikkeld is. CFM komt bij 1:3500 tot 1:20000 mensen voor, de variatie tussen deze cijfers ligt waarschijnlijk aan het feit dat de ernst en presentatie van de afwijking ook zeer kan wisselen. Bij sommige patiënten valt de afwijking nauwelijks op, anderen hebben meerdere chirurgische ingrepen nodig om de afwijking te corrigeren. In de actuele studie wordt gekeken welke relatie de aangezichtszenuw heeft in verhouding tot de ernst van de onderontwikkeling en in welke mate de aangezichtszenuw een rol speelt bij de correctie van patiënten met CFM. Dit wordt gedaan door middel van het evalueren van 3Dfoto’s van patiënten. Daarnaast wordt gekeken naar de zelfbeleving van patiënten met CFM door middel van vragenlijsten.

Door dit onderzoek hopen wij inzicht te verschaffen in verscheidene thema’s met betrekking tot chirurgie – esthetiek, functie, zelfvertrouwen – bij patiënten met unilaterale craniofaciale microsomie.

  

Naam onderzoeker: Britt Pluijmers

 

Functie: Promovendus


Onder- en bovenkaaksverbredingen

 

Korte beschrijving:

 

Onder- en bovenkaaksverbredingen, ook wel mandibular midline distraction (MMD) en surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME). De hiervoor genoemde therapieën zijn, zoals de naam het al zegt, ingrepen waarbij door middel van het aanbrengen van zaagsneden en een apparaatje (distractor) de kaken verbreed kunnen worden. Ons onderzoek richt zich op de biomechanische aspecten van deze ingrepen zowel op bot als weke delen niveau, hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de stabiliteit van het resultaat. Daarnaast wordt naar de ervaringen van patiënten gekeken.

Recente publicaties:

  1. Introduction of the "Rotterdam mandibular distractor" and a biomechanical skull analysis of mandibular midline distraction. de Gijt JP, van der Wal KG, Kleinrensink GJ, Smeets JB, Koudstaal MJ. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012 Sep;50(6):519-22.   
  2. Gingival overgrowth in Pompe disease: a case report. de Gijt JP, van Capelle CI, Oosterhuis JW, van der Ploeg AT, van der Wal KG. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;69(8):2186-90.
  3. Mandibular midline distraction: a systematic review. de Gijt JP, Vervoorn K, Wolvius EB, Van der Wal KG, Koudstaal MJ. J Craniomaxillofac Surg. 2012 Apr;40(3):248-60. Dental development in hemifacial microsomia. Ongkosuwito EM, de Gijt P, Wattel E, Carels CE, Kuijpers-Jagtman AM. J Dent Res. 2010 Dec;89(12):1368-72.

Onderzoekers: Pieter de Gijt & Atilla Gül

Functie: Arts-onderzoeker (PhD)


Multidiciplinair onderzoek naar Schisis

  

Korte beschrijving:

   

Ongeveer 1 à 2 op de 1000 kinderen wordt geboren met een schisis, een spleet in de lip en/of de kaak en/of het gehemelte. Vaak groeit bij deze kinderen de bovenkaak minder goed uit. Hierdoor kan op volwassen leeftijd een operatie waarbij de bovenkaak naar voren wordt geplaatst noodzakelijk zijn. In deze studie wordt gekeken naar hoe vaak deze operatie op volwassen leeftijd noodzakelijk is en welke factoren hierbij van belang zijn. Verder wordt in samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek onderzoek gedaan naar hoe vaak schisis en andere bijkomende afwijkingen al voor de geboorte met behulp van echografisch onderzoek kan worden vastgesteld. Daarnaast wordt samen met de afdeling Logopedie en KNO gekeken naar de invloed van sluiting van de gehemeltespleet op de spraak. Dit onderzoek heeft als doel om de behandeling van schisis op verschillende aspecten te evalueren en te verbeteren.


Recente publicaties:

  1. Influence of pharyngeal flap surgery on maxillary outgrowth in cleft patients. Voshol IE, van Adrichem LN, van der Wal KG, Koudstaal MJ. Int. J Oral Maxillofac Surg.2013 Feb; 42(2): 192-7.Epub 2012 Nov 2.
  2. The frequency of le fort I osteotomy in cleft patients. Voshol IE, van der Wal KG, van Adrichem LN, Ongkosuwito EM, Koudstaal MJ. Cleft Palate Craniofac J. 2012 Mar; 49(2): 160-6

Naam onderzoeker: Ilje Voshol

 

Functie: Arts-onderzoeker (Ph.D.)

 


Orbita onderzoekslijn

 

Korte beschrijving:

Het Erasmus Medisch Centrum is een groot Universitair Medisch Centrum met een navenant groot trauma centrum. Met betrekking tot de orbita chirurgie, werken we in een multidisiplinair team. Gezamelijk zien we de patienten met letsel van de oogkassen. Naast de acute traumatologie worden uit het gehele land patienten naar onze afdeling verwezen voor primaire, secundaire maar ook tertiaire behandelingen.

Om de zorg voor deze patienten groep te optimaliseren word er reeds enkele jaren onderzoek gedaan naar dit type trauma en de behandeling ervan.

Hoofdonderzoeker: dr. M.J. Koudstaal.

Functie: MKA-chirurg.