Team

Het team van de afdeling Orthodontie bestaat uit drie orthodontisten, een gespecialiseerd verpleegkundige, assistentes, baliemedewerksters en een secretaresse. De orthodontisten zijn:

 

 

Mw. dr. P. L. Carvajal Monroy, orthodontist

Polikliniekdag:

Dinsdag, woensdag en donderdag

  • Eenmaal per maand op de dinsdagmiddag Preprothetisch en Implantologisch spreekuur, locatie Sophia, samen met prof.dr. E.B. Wolvius.
  • Eenmaal per maand op de donderdagmiddag osteotomie spreekuur

 

Mw. drs. N.C.W. van der Kaaij, orthodontist

Polikliniekdag:

Maandag

Aandachtsgebied:

Schisis orthodontie. Tweemaal per maand op maandag aanwezig bij het schisisspreekuur.

 

Dhr. drs. S.T.H. Tjoa, orthodontist

Polikliniekdag:

Vrijdag (Eenmaal per maand op vrijdag aanwezig bij het craniofaciale spreekuur.


Alle orthodontisten zijn BIG-geregistreerd (Ministerie van VWS) en staan ingeschreven in het specialisten-register Dentomaxillaire Orthopedie (www.bigregister.nl). Binnen de tandheelkunde bestaan er twee specialismen, te weten kaakchirurgie en orthodontie. Na een universitaire studie tandheelkunde (tandarts) heeft een orthodontist een vierjarige universitaire specialisatie orthodontie doorlopen.
De patiënten die op de afdeling Orthodontie in het Sophia Kinderziekenhuis worden behandeld zijn doorgaans doorverwezen door de reguliere tandarts, orthodontist, of kaakchirurg. Wij raden ouders van kinderen met schisis of  craniofaciale afwijkingen dan ook met klem aan te kiezen voor een behandeling door een behandelteam dat is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe orthodontische behandelingen.

Het team bestaat verder uit:
Mw. M. van Veen-van der Hoek, in orthodontie gespecialiseerd verpleegkundige                                                                                                                                                                                                                                                         Mw.P.Bergwerf, assistente
Mw. J.J.E. Friedrich, assistente
Mw. M. Groenendijk – den Otter, assistente
Mw. W. Lokers, assistente
Mw. A. Schot – de Leeuw, assistente
Mw. E. Bruinings – Kramer, secretaresse
Mw. G. Mijnals, baliemedewerkster