... / ... / ... / Research / Transplantatie Laboratorium

Transplantatie Laboratorium

Een belangrijk kenmerk van de sectie Transplantatie is de nauwe band tussen (poli)klinische patiëntenzorg en de hierbij betrokken artsen enerzijds en de medewerkers van het Transplantatie Laboratorium anderzijds. Geneesmiddelen en translationeel onderzoek zijn de belangrijkste kenmerken van het wetenschappelijk onderzoek om de patiëntenzorg te verbeteren.

Tevens wordt aandacht besteed aan het geven van onderwijs aan Geneeskunde studenten en worden stagiaires opgeleid die zich willen specialiseren in het wetenschappelijk onderzoek.

Diagnostiek t.b.v. patiëntenzorg (klik hier)

Wetenschappelijk onderzoek (klik hier

Voor medewerkers:

Bookingsystem: Flowcytometrie sorteer unit Transplantatie & MDL (klik hier)

Alleen door de operators is te boeken via dit systeem, voor meer informatie: w.schoordijk@erasmusmc.nl