... / ... / ... / Onderwijs en opleiding / opleiding in het Erasmus MC

opleiding in het Erasmus MC

informatie over de opleiding in het aandachtsgebied Infectieziekten binnen de Inwendige Geneeskunde in het Erasmus MC

opleiders

dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog, opleider

dr. C.A.M. Schurink, internist-infectioloog, plaatsvervangend opleider

 

opleiding

De duur van de opleiding in het Erasmus MC is op dit moment 20 maanden, maar zal binnenkort verlengd worden naar 24 maanden door invoering van de zogenaamde ‘profielen’ binnen de Inwendige Geneeskunde. Gestreefd wordt naar een gecombineerd opleidings- en promotietraject voor en periode van 4 jaar.

 

De opleiding in het aandachtsgebied Infectieziekten in het Erasmus MC is op 20 juli 2007 met succes gevisiteerd en opnieuw erkend voor een periode van 5 jaar. De opleiding is zeer gevarieerd. Enerzijds komt dit door de variëteit aan grote cohorten immuun-gecompromitteerde patiënten (HIV geïnfecteerde patiënten, hemato-oncologische patiënten, hart-, lever-, nier en longtransplantatie patiënten, beenmergtransplantatie patiënten, patiënten met immuundeficienties, patiënten met auto-immuunziekten en/of behandeling met immuunsuppressiva, etc.), anderzijds door de unieke integratie met de afdelingen Medische Microbiologie & Infectieziekten en Virologie met betrekking tot de consulten Infectieziekten.

 

stages Tropengeneeskunde, ‘Public Health’ en Immunologie

Gedurende de opleiding zijn er tevens stages in Tropische Geneeskunde & Importziekten in het Havenziekenhuis Rotterdam, in Infectieziekten en Openbare Gezondheidszorg bij de GGD Rotterdam  en in Klinische Immunologie bij de sector Immunologie van de afdeling Inwendige Geneeskunde.

 

buitenlandstages

Buitenlandstages in het kader van de opleiding en/of onderzoek behoren zeer nadrukkelijk tot de mogelijkheden. Er zijn samenwerkingsverbanden met erkende onderzoeksinstituten en ziekenhuizen in o.a.:

  • Bangladesh
  • Indonesië
  • Malawi
  • Sudan
  • Vietnam
  • Zambia