... / ... / Infectie- en Tropenziekten / contact: telefoon- en adresgegevens

contact: telefoon- en adresgegevens

waar zijn we gevestigd en hoe kun je ons bereiken

Polikliniek Infectieziekten / Afsprakenbalie Tel. 010 - 70 40571

Verpleegkundig specialist HIV Tel. 010- 70 35737

Tropen polikliniek/ Afsprakenbalie Tel. 06-50031973 

Voor meer informatie kijkt u op: www6.erasmusmc.nl/tropen