Geriatrie

Klinische Geriatrie is het medisch specialisme in het ziekenhuis dat zich toegelegd heeft op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek tegelijkertijd. De klinisch geriater heeft deskundigheid op het terrein van de ouderdomsziekten. Hij bekijkt niet alleen lichamelijke ziekten, maar juist de hele mens.
De afdeling Geriatrie is onderdeel van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland.

Staf Geriatrie:
Prof. dr. F.U.S. Mattace-Raso (opleider)
Drs. R.L. van Bruchem – Visser
Drs. J.A. Goudzwaard
Drs. C. Oudshoorn
Dr. G. Ziere

Faciliteiten:
(Geheugen)polikliniek Geriatrie
Kliniek
Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie
Intermediate Care Unit
Gespecialiseerde valpolikliniek

Tel: 010 – 704 0 115, keuze 1
E-mail: geriatrie@erasmusmc.nl
Fax: 010 – 703 4768