... / ... / ... / ... / Uw dokter / Dr. Laura de Graaff-Herder

Dr. Laura de Graaff-Herder

Laura de Graaff-Herder

Dr. Laura de Graaff-Herder is sinds januari 2015 werkzaam als internist-endocrinoloog in het Erasmus MC Rotterdam, met als aandachtsgebied de intern-endocrinologische problematiek bij patiënten met erfelijke groei- en ontwikkelingsstoornissen.

Dr. De Graaff-Herder draagt de zorg voor (jong-)volwassen patiënten binnen de volgende NFU-erkende expertisecentra.

  1. Expertisecentrum Prader-Willi Syndroom PWS
  2. Expertisecentrum voor zeldzame groeistoornissen (Rotterdam Growth Center)
  3. Expertisecentrum DSD (disorders of sex development)
  4. Expertisecentrum Turner Syndroom .
  5. Expertisecentrum voor erfelijke neurocognitieve aandoeningen ENCORE


Dr. De Graaff-Herder studeerde geneeskunde aan de Rijks Universiteit Leiden en promoveerde in 2008 op het proefschrift 'Genetische en niet-genetische oorzaken van geïsoleerde groeihormoon deficiëntie en gecombineerde hypofyse hormoon deficiënties: resultaten van de HYPOPIT studie'.
Zij leidt een onderzoekslijn, gericht op genetica van hypothalame en hypofysaire groei- en ontwikkelingsstoornissen.