Centrum voor Interstitiële Longziekten

Topzorg voor onze patiënten met deze zeldzame en complexe longaandoeningen.

Centrum voor Interstitiële Longziekten

Topzorg voor onze patiënten met deze zeldzame en complexe longaandoeningen.

 
Ons centrum is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als erkend centrum leveren wij elke dag topzorg aan onze patiënten met interstitiële longziekten (ILD) en zetten wij ons in voor een continue verbetering van onze patiëntenzorg. U kunt bij ons terecht voor diagnose, behandeling en controle. Door onze kennis en ervaring te bundelen, kunnen we patiënten met deze complexe, zeldzame longaandoeningen de best mogelijke zorg bieden. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De erkenning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben wij gekregen voor de kennis en ervaring die wij hebben opgebouwd in het herkennen en behandelen van patiënten met deze zeldzame aandoening(en). Wij voldoen aan de landelijke toetsingsnormen en daarmee aan de standaard van het Europese netwerk voor zeldzame aandoeningen: het European Reference Network.
Nationaal Erkend Expertisecentrum Interstitiële longziekten