... / ... / ... / Uw dokter / Prof. dr. Ronald de Wit

Prof. dr. Ronald de Wit

Ronald de Wit"Ik ben sinds 1990 als internist-oncoloog verbonden aan het Erasmus MC Kanker Instituut. Mijn aandacht richt zich hierbij met name op de behandeling van en onderzoek naar de experimentele systeemtherapie van urologische tumoren. 

Vanuit het Europese Organisatie voor Research en Treatment of Cancer (EORTC) Genitourinary samenwerkingsverband ben ik sinds het begin van de negentiger jaren betrokken bij de meeste studies bij zaadbalkanker en blaaskanker. Ik was de Europese hoofdonderzoeker van de docetaxel registratiestudie TAX327 bij castratieresistent prostaatcarcinoom en ben vervolgens betrokken geweest bij een groot aantal internationale vervolgstudies bij prostaatkanker. Momenteel coördineer ik zowel een aantal vroeg klinische als vergelijkende studies bij prostaat en blaaskanker.

In 2011 heb ik de Dutch Uro Oncology Studygroup (DUOS) opgericht en een deel van het onderzoek vindt dan ook in meerdere Nederlandse ziekenhuizen plaats. Ik probeer het maximale te bereiken met de combinatie van goede, op de individuele patiënt toegesneden  zorg en vernieuwend klinisch wetenschappelijk onderzoek."

Researchgroup