... / ... / ... / Uw dokter / Prof. dr. Ron Mathijssen

Prof. dr. Ron Mathijssen

Ron Mathijssen"Sinds 2001 ben ik werkzaam binnen het Erasmus MC Kanker Instituut. Sinds 2013 ben ik hoogleraar ‘Geïndividualiseerde Oncologische Farmacotherapie’. Mijn specialisaties zijn interne oncologie en klinische farmacologie. Dit houdt in dat ik me met name richt op de medicijnen die patiënten met kanker gebruiken.

Door onderzoek te doen naar factoren die de geneesmiddelconcentraties beïnvloeden, zullen bestaande en nieuwe behandelingen effectiever gemaakt kunnen worden en minder bijwerkingen veroorzaken. Zo is bijvoorbeeld al gebleken dat andere medicijnen, alternatieve geneesmiddelen, roken, bepaalde voedingsmiddelen, het tijdstip van inname en genetische factoren tot forse verschillen tussen patiënten in geneesmiddelconcentraties kunnen leiden. Om het onderzoek verder te helpen is het cruciaal dat patiënten deel blijven nemen aan dit type onderzoek (‘Personalized Medicine’) en dat zij zich goed bewust worden van deze factoren."

Researchgroup

Research