... / ... / ... / Uw dokter / Dr. Agnes Jager

Dr. Agnes Jager

Jager (2)"Sinds 2006 ben ik werkzaam als staflid Interne Oncologie van het Erasmus MC. Mijn aandacht richt zich hierbij speciaal op de behandeling van patiënten met borstkanker. Iedere vrouw met borstkanker is voor mij uniek en verdient de beste zorg op maat geleverd. Ik zie het als een grote uitdaging dit samen met ons borstkankerteam dagelijks waar te maken.


Onderzoek
Door het doen van onderzoek zal de zorg van de borstkankerpatiënten verbeteren en is dus essentieel voor vooruitgang in de borstkankerzorg. Dit is een belangrijke reden voor mij om actief bij onderzoek betrokken te zijn binnen mijn onderzoeksgroep “experimenteel systemische therapie bij borstkanker”. Zo ben ik  (mede)verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van klinische studies bij borstkankerpatiënten. Daarnaast hou ik me bezig met de vertaling van basaal (fundamenteel) onderzoek naar klinisch onderzoek. Dit doe ik in nauwe samenwerking met prof. dr. Roland Kanaar en dr Dik van Gent van de afdeling moleculaire genetica, prof. dr. John Martens en dr. Saskia Wilting van onze afdeling en andere basale wetenschappers van verschillende (pre)klinische afdelingen binnen het Erasmus MC zoals de afdelingen radiotherapie, chirurgie, pathologie en nucleaire geneeskunde. Tenslotte werk ik nauw samen met dr. Maartje Hooning,  werkgroepleider "Erfelijke borstkanker", op het gebied van erfelijke borstkanker.

Overig:
• 2017: Voorzitter van de Nederlandse Borstkanker Onderzoeksgroep (BOOG)
• 2016: Medeoprichter Academic Center of Excellence (ACE) Borstkanker
• 2016: Lid van richtlijnen commissie mammacarcinoom
• 2013: Medeoprichter  van het Academisch Borstkanker Centrum
• 2011-2017: Lid wetenschappelijke raad NABON breast cancer Audit (NBCA)