... / ... / ... / Uw dokter / Dr. Martijn Lolkema

Dr. Martijn Lolkema

Martijn Lolkema"Augustus 2014 ben ik begonnen als staflid van de afdeling interne oncologie van het Erasmus MC. Ik zal mij in de komende periode gaan richten op de zorg voor patiënten met urologische tumoren. Daarnaast zal ik me gaan richten op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten met kanker.
Ik ben internist-oncoloog vanaf 2008. Na mijn opleiding ben ik begonnen met een KWF fellowship in de UK. Daar heb ik me verdiept in het verrichten van studies die nodig zijn om de eerste stap in de geneesmiddelen ontwikkeling te zetten. Daarnaast heb ik me verdiept in het onderzoek in het laboratorium om beter te begrijpen hoe geneesmiddelen werken. Vanaf 2010 ben ik als staflid in het UMC Utrecht werkzaam geweest en heb ik daar meegewerkt aan het oprichten van het landelijke “Center for Personalized Care” waarin een groot aantal Nederlandse centra verenigd worden in een initiatief om beter te begrijpen hoe afwijkingen in het DNA van kankercellen de reactie op geneesmiddelen beïnvloedt.  
Ik ben naar Rotterdam gekomen om samen met een aantal hele sterke onderzoeksgroepen op het gebied van prostaatkanker, translationeel kanker onderzoek te doen. Ik wil graag manieren vinden om de nieuwe technologieën op het gebied van tumorgenetica: het onderzoek naar de fouten in het DNA van kankercellen, in te zetten om de zorg voor patiënten te verbeteren. Mijn aanstelling in het Erasmus MC Kanker Instituut geeft mij kans om in een sterke, op de patiënt gerichte, onderzoeksomgeving te werken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn positie in het Erasmus MC belangrijk is om mijn ambitie: meer doelgerichte behandeling van kanker, dichterbij te brengen."