... / ... / ... / Behandeling op onze afdeling / Polikliniek, dagbehandeling en telefonisch...

Polikliniek, dagbehandeling en telefonisch spreekuur

Polikliniek
De afdeling Interne Oncologie beschikt over een polikliniek.

Eerste gesprek
Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek maakt u kennis met een internist-oncoloog of een arts in opleiding tot oncoloog. Naast het gesprek vindt ook eventueel een lichamelijk onderzoek plaats. De arts bepaalt of aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn. Resultaten van deze onderzoeken bespreekt de arts met u tijdens een vervolgafspraak. De arts verschaft u zoveel mogelijk alle informatie over de uitkomsten van het onderzoek.

Ook wordt het voorgestelde behandelplan uitvoerig met u doorgenomen. Begrijpt u iets niet? Vraag dan gerust om nadere uitleg. Het is verstandig om vragen die u thuis bedenkt te noteren, zodat u ze niet vergeet. Afhankelijk van de voorgestelde behandeling wordt deze uitgevoerd op het dagbehandelcentrum of tijdens opnames in het ziekenhuis. Het is ook mogelijk dat u wordt terugverwezen naar uw verwijzend specialist.

Volgt behandeling met chemotherapie? Dan krijgt u een persoonlijke zorggids uitgereikt. Hierin vindt u algemene informatie over het ziekenhuis en specifieke informatie over uw behandeling.

Wat neemt u mee?
Zorgt u dat u bij een eerste bezoek aan de polikliniek de volgende zaken bij u heeft:

  • legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort);
  • verzekeringsbewijs;
  • eventuele verwijsbrief en foto's van uw huisarts / specialist;
  • eventueel gegevens van andere specialisten waar u onder behandeling staat;
  • overzicht van uw medicijnen

Afsprakenkaart
Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek wordt voor u een patiëntenpasje en een afsprakenkaart gemaakt. Op dit pasje staan uw persoonlijke gegevens vermeld. Uw afsprakenkaart blijft in uw bezit en neemt u bij ieder bezoek mee naar het ziekenhuis.
 
Dagbehandelcentrum
In dit centrum vinden behandelingen plaats waarvoor opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk is. Op het Dagbehandelcentrum werken gespecialiseerde verpleegkundigen. De belangrijkste verrichtingen op de dagbehandeling zijn medicijn-infusies en bloedtransfusies. De openingstijden zijn van 8.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr). 

Tijdens behandeling in het centrum kunt u gebruik maken van lunch, koffie, thee, melk en frisdrank. Als u dat wilt, kunt u een begeleider meenemen.
 
Telefonisch spreekuur/spoedeisende klachten
Heeft u vragen over uw uw behandeling? Stelt u deze dan zoveel mogelijk tijdens het eerstvolgende polibezoek aan uw arts. Kunt u niet zolang wachten met u vragen en/of klachten? Maakt u dan gebruik van het dagelijks telefonisch spreekuur. Uw behandelend arts zal u uitleggen wanneer u direct telefonisch contact moet opnemen.

Meer informatie over de bereikbaarheid van de afdeling Interne Oncologie vindt u hier.