... / ... / Lopende onderzoeken / Melanoom

Melanoom

COLUMBUS studie

Een standaard behandeling voor patienten met een gemetastaseerd melanoom waarbij het melanoom een zogenaamde activerende BRAF-V600 mutatie bevat, is therapie met een BRAF remmer. In de COLUMBUS studie wordt onderzocht of een combinatie behandeling waarbij aan de BRAF remmer een andersoortige remmer (MEK-remmer) wordt toegevoegd, de behandelings resultaten verder verbeterd. In deze studie wordt dit onderzocht door deelnemende patienten via een randomisatie procedure te verdelen in een groep die monotherapie met een BRAF remmer (LGX818) krijgt en in een groep die de combinatiebehandeling krijgt (BRAF remmer LGX818 en MEK remmer MEK162). Heeft u vragen of wilt u iemand verwijzen? U kunt dan contact opnemen via ons secretariaat.

.

CHECKMATE-172 studie
 
Nivolumab is een zogenaamde anti-PD antagonist. Tumorcellen kunnen door een remmend signaal af te geven het immuunsysteem onderdrukken. Door nivolumab te geven wordt geprobeerd dit signaal te blokkeren en op die manier juist het immuunsysteem te activeren tegen de kankercellen. Nivolumab heeft bewezen bij ongeveer 30% van de patiënten met uitgezaaid melanoom de ziekte te kunnen terugdringen. In de CHECKMATE-172 studie worden patiënten met uitgezaaid melanoom die niet (meer) reageren op therapie met een ander immunologisch werkzaam middel (ipilumumab) behandeld met nivolumab. Doel van de studie is uitbreiding van de kennis over de werkzaamheid van dit middel en meer te weten te komen over de bijwerkingen. Heeft u vragen of wilt u iemand verwijzen? U kunt dan contact opnemen via ons secretariaat.

.

REPOSIT studie

Patiënten met een uitgezaaid melanoom waarbij het tumorweefsel een BRAF mutatie bevat, blijken voor het merendeel goed te reageren op een behandeling met een BRAF remmer of de combinatie van een BRAF remmer en een MEK remmer. Echter ongeveer 30-40% van de patienten heeft er geen baat bij en omdat deze medicijnen wel (soms ernstige) bijwerkingen kunnen geven, ondervindt deze groep patiënten alleen hinder van de behandeling. Het is daarom belangrijk om te kunnen voorspellen bij welke patienten wel en bij welke niet de ziekte terug gedrongen kan worden. Met een standaard CT scan onderzoek kan meestal pas na ongeveer 2 maanden beoordeeld worden of een behandeling werkt. Een zogenaamde PET-scan kan mogelijk veel eerder uitsluitsel geven. In de REPOSIT studie worden patienten met BRAF gemuteerd melanoom behandeld met de combinatie een van een BRAF-remmer (vemurafenib) en een MEK-remmer (cobimetinib) en worden op diverse momenten gelijktijdig CT-scans en PET-scans gemaakt. Door deze onderzoekingen met elkaar te vergelijken wordt onderzocht of het mogelijk is om de PET-scan te gaan gebruiken als een vroege voorspeller voor een goede reactie op de behandeling. Heeft u vragen of wilt u iemand verwijzen? U kunt dan contact opnemen via ons secretariaat.