... / ... / Patientenzorg / Algemene informatie over de Intensive Care

Algemene informatie over de Intensive Care

‘Intensive Care’ betekent intensieve en speciale zorg voor ernstig zieke patiënten, waarbij belangrijke lichaamsfuncties zoals de ademhaling en de bloeddruk worden bewaakt en/of overgenomen.

Door middel van diverse apparatuur bewaken en behandelen we de patiënten. Afhankelijk van de ernst kan hiervoor meer of minder apparatuur nodig zijn. Sommige  patiënten weten vooraf dat zij op de IC opgenomen zullen worden, bijvoorbeeld na een grote operatie. Voor andere  patiënten en zeker ook hun naasten, komt een opname onverwachts. 

Dagelijkse gang van zaken
Iedere dienst worden patiënten door een vaste verpleegkundige verzorgd. Dagelijks vind er in de ochtend een overleg plaats met het behandelteam. Verder worden de patiënten uitgebreid verzorgd en worden er regelmatig de nodige controles uitgevoerd. Al deze medische gegevens worden bijgehouden in een digitaal patiëntensysteem, dat speciaal is ontworpen voor de Intensive Care.
Het is soms noodzakelijk dat onderzoeken op korte termijn worden gepland. Deze onderzoeken kunnen de gehele dag plaats vinden. Het kan gebeuren dat dit tijdens de bezoektijd is. Zo mogelijk wordt de contactpersoon hierover geïnformeerd, zodat het bezoek hier rekening mee kan houden.
In de loop van de avond worden patiënten wederom verzorgd en na de bezoektijd worden de voorbereidingen getroffen voor de nacht.

Bewaking
Iedere patiëntkamer is voorzien van een camera waarmee de patiënten kunnen worden geobserveerd. Al deze gegevens zijn ook zichtbaar in de verpleegpost. Alle patiënten zijn aangesloten op de bewakingsapparatuur. Dit houdt in dat het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed via een monitor in beeld kunnen worden gebracht en bewaakt.
Regelmatig komt het voor dat de apparatuur 'alarm' geeft. Er zullen dan lampjes oplichten of er is een pieptoon te horen. De verpleegkundigen en artsen weten precies wat er in een dergelijk geval gedaan moet worden of wanneer een arts moet worden gewaarschuwd. De alarmen worden ook gehoord en gezien wanneer de verpleegkundige in een andere patiëntkamer is.

In de onderstaande foto kunt u op de sterretjes klikken voor meer uitleg over de apparatuur die op de patiëntkamer aanwezig kan zijn.Behandelteam
Er werken heel veel mensen op een IC. Het medisch team waarmee u te maken kunt krijgen zal bestaan uit de intensivist, arts assistent, IC verpleegkundige en IC verpleegkundige in opleiding.
De intensivist is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van de patiënten op de intensive care. Hij stemt de behandeling af in overleg met andere specialisten. De arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis wordt opgeleid tot specialist. Deze arts werkt onder supervisie van de intensivist.

Het ErasmusMC leidt ook artsen op tot intensivist. Deze artsen noemen we Fellow's.
Op de intensive care werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Het ErasmusMC leidt naast intensivisten ook IC verpleegkundigen op.

Op de intensive care wordt veel onderzoek verricht om in de toekomst de zorg en behandeling te kunnen verbeteren. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om aan onderzoek deel te nemen.

Overnachten
Indien u het advies krijgt om niet naar huis te gaan is het mogelijk voor familie om met 2 personen in het ErasmusMC te overnachten. Dit is beperkt mogelijk en helaas niet gratis, de verpleging zal u helpen met de reservering.

Bij ontslag
Als intensieve zorg niet meer nodig is wordt de patiënt eerst overgeplaatst naar de verpleegafdeling om daar verder  te herstellen.

Bezoek en contact
Wij vragen doorgaans om de contactgegevens van één persoon, die als contactpersoon voor de patiënt fungeert. Om redenen van privacy wordt alleen aan die contactpersoon informatie gegeven. Voor de contactpersoon zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar. Belt u bij voorkeur niet op het tijdstip van de dienstwisselingen: van 07.30 tot 10:00, om 14.30 en om 22.45 uur.

Voor de contactgegevens van de 2 afdelingen: Intensive Care Volwassenen en Intensive Care Volwassenen / Hartbewaking verwijzen we u naar Contactinformatie & Bezoektijden.
Wij vragen u met niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt te komen. 
De patiënten die op onze afdeling behandeld worden, hebben in veel gevallen een grotere kans om een infectie te krijgen. Daarom vragen wij u bij binnenkomst uw handen te wassen en te drogen.
In verband met infectiegevaar zijn bloemen en planten niet toegestaan.

Wilt u een arts spreken, dan kan de verpleegkundige een afspraak voor u regelen. Dit gesprek vindt dan overdag plaats met de intensivist.

Indien u beschikt over inloggegevens voor het IC portaal kunt u via het portaal een afspraak aanvragen met de arts.

Parkeerkaart
Het is mogelijk om gebruik te maken van een parkeerkaart die twee weken geldig is. Deze is tegen gereduceerd tarief te verkrijgen met een patiëntensticker bij de inrit van de parkeergarage van het Erasmus MC.