... / ... / Diagnostiek / Onderwijs en Opleiding

Onderwijs en Opleiding

LMI_logo_RGB

Binnen het LMI vormt onderwijs aan studenten en (bijdrage aan) opleiding van (laboratorium)specialisten een belangrijk en essentieel onderdeel van het takenpakket.

 Regulier onderwijs 

De laboratoriumspecialisten medische immunologie en ook de LMI postdocs / OIO’s / analisten zijn intensief betrokken bij diverse reguliere onderwijsonderdelen binnen en buiten het Erasmus MC.

 Opleidingsstages (laboratorium)specialisten 

Tezamen met de Medische Laboratoria van de Reinier de Graaf Groep te Delft vormt het LMI een erkende opleidingseenheid voor laboratoriumspecialisten medische immunologie. Tevens draagt het LMI via korte stages op (deelgebieden van) de medische immunologie actief bij aan opleidingstrajecten van diverse andere (laboratorium)specialisten, zoals junior hematologen (Erasmus MC), laboratoriumspecialisten klinische chemie (Erasmus MC), laboratoriumspecialisten klinische chemie met specialisatie hematologie (regionaal), internist-klinisch immunologen en internist-allergologen, en soms ook buitenlandse laboratoriumspecialisten op gebied van klinische chemie, pathologie etc.

 Opleidingsstages studenten

DSC_1478pVerder worden binnen het LMI diverse studenten en/of stagiairs opgeleid middels korte of langere stages op het gebied van translationeel onderzoek.
Dit betreft onder meer de volgende opleidingen:

  • Bachelor Geneeskunde (Erasmus MC)
  • Bachelor HLO (HRO Rotterdam, Leiden, Saxion Deventer, Avans Breda)
  • Bachelor Biomedische Wetenschappen (VUMC)
  • Research Master Infection & Immunity (Erasmus MC)
  • Research Master Molecular Medicine (Erasmus MC)
  • Master Life Science and Technology (Leiden).