... / ... / Afdeling / Introductie

Introductie

 Introductie en Geschiedenis

De afdeling Immunologie van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) is ontstaan in 1985 binnen het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en als onderdeel van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2002 fuseerden de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en werd de afdeling onderdeel van het Erasmus MC.

     

 

Als onderdeel van één van de grootste Universitaire Medische Centra in Europa, streeft de afdeling Immunologie naar uitstekend Onderzoek, Patiëntenzorg en Onderwijs. Speerpunten van de afdeling Immunologie zijn fundamenteel en translationeel onderzoek, bijdrage aan patiëntenzorg door het uitvoeren van diagnostiek en het ondersteunen van Klinische Immunologie, en het uitvoeren van een breed scala aan onderwijsactiviteiten. De afdeling bestaat momenteel uit ongeveer 130 medewerkers en beslaat een oppervlakte van ongeveer 2300 m2. De afdeling is in mei 2013 verhuisd naar de huidige locatie, de 11e en 12e verdieping van de nieuwe torens Na en Nb. Deze gebouwen staan op het terrein van het Erasmus MC in het centrum van Rotterdam, naast het Museumpark.

 

                                                                                    Afdelingshoofd Prof. Dr. Peter Katsikis

 Onderzoek  

Onderzoek van de afdeling Immunologie omvat fundamentele, translationale en klinische Immunologie. Het onderzoek van de afdeling omvat de moleculaire tot klinische immunologie en belangrijke speerpunten betreffen de ontwikkeling en functie van de aangeboren en verworven immuniteit, auto-immuunziekten, immuundeficiënties, immuniteit tegen infecties en lymfatische maligniteiten. De afdeling heeft uitstekende onderzoekfaciliteiten en apparatuur ter beschikking voor fundamenteel en klinisch onderzoek. De afdeling biedt als onderdeel van een groot medisch centrum een zeer collaboratieve omgeving voor het uitoefenen van zowel fundamenteel als translationeel onderzoek. De afdeling Immunologie werkt nauw samen met diagnostische teams, klinisch immunologen en fundamentele onderzoekers om meer inzicht te krijgen in de ziektebeelden, nieuwe diagnostiek te ontwikkelen en therapeutische doelen te identificeren. De onderzoekers van de afdeling Immunologie werken nauw samen met andere afdelingen binnen het Erasmus MC (Kindergeneeskunde, Neurologie, Reumatologie, Hematologie en vele andere afdelingen) en met andere nationale en internationale partners.

 Patiëntenzorg: Laboratorium Medische Immunologie (LMI) en Klinische Immunologie

De afdeling Immunologie levert met haar diagnostische en klinische expertise en moderne laboratoria belangrijke ondersteuning en advies voor de zorg van patiënten met immunologische aandoeningen. Medisch Immunologen van het Laboratorium Medische Immunologie (LMI) voeren diagnostische bepalingen uit t.b.v. de patiëntenzorg en worden geconsulteerd door artsen van het Erasmus MC en de regionale alsmede nationale ziekenhuizen. Het LMI wordt geleid door getrainde laboratoriumspecialisten in de medische immunologie en is gespecialiseerd in serologische testen, flowcytometrische immunofenotypering, immuunfunctietesten, en moleculaire testen die worden gebruikt voor de diagnose en de behandeling van auto-immuunziekte en inflammatoire aandoeningen, allergieën, immuundeficiënties, en maligne hematologische aandoeningen. Het LMI voert ongeveer 50.000 diagnostische testen per jaar uit, gebruik makend van state-of-the-art serologische, cellulaire en moleculaire technologie. Diagnostische activiteiten van het LMI zijn verbonden met de onderzoeksactiviteiten op het gebied van bovengenoemde immunologische aandoeningen en met onderzoek naar normale lymfatische en myeloïde differentiatie. De klinisch immunologen van de afdeling Immunologie leveren deskundige zorg voor patiënten met immuungerelateerde aandoeningen en chronische ontstekingen. Omdat kwaliteit hoog in het vaandel staat, is de afdeling Immunologie ISO 15189 gecertificeerd.

 Onderwijs

De afdeling Immunologie is betrokken bij de opleiding van medisch specialisten, medische studenten, promovendi, postdocs, laboratoriumspecialisten, masterstudenten en studenten in aanverwante disciplines. Actieve betrokkenheid bij onderwijs is een prioriteit van de afdeling Immunologie. De afdeling verzorgt binnen de geneeskundeopleiding hoorcolleges en vaardigheidsonderwijs op het gebied van immunologie en histologie. Binnen de afdeling zijn 25 promovendi in opleiding. De laatste 30 jaar hebben meer dan 120 promovendi hun opleiding afgerond bij de afdeling Immunologie. 60% hiervan is nog steeds werkzaam als wetenschapper en 10% is inmiddels hoogleraar. Als lid van de Molecular Medicine School ondersteunt de afdeling in samenwerking met andere afdelingen meerdere Master of Science programma’s binnen het Erasmus MC. Een belangrijke bijdrage van de afdeling betreft het MSc programma ‘Infection and Immunity’, dit programma werd onlangs verkozen tot de beste biomedische MSc opleiding in Nederland. De afdeling organiseert regelmatig speciale seminars met wetenschappers op het gebied van immunologie, mini-symposia, cursussen en onderwijsprogramma’s.