... / ... / ... / ... / Verwijzers / Thuiszorg

Thuiszorg

Wij streven ernaar zo veel mogelijk patiënten te behandelen in hun eigen omgeving, niet alleen voor de patiënten die immuunglobulines onderhuids zelf toedienen, maar ook voor de intraveneuze toedieningen. De afdeling Klinische Immunologie heeft voor deze ondersteuning een nauwe samenwerking met thuisorganisatie Zorgfront (www.zorgfront.nl).

In de afgelopen jaren hebben wij de verpleegkundigen werkzaam bij deze thuisorganisatie getraind in de wijze van toediening van medicatie en protocollen opgesteld, waaraan de verpleegkundigen zich dienen te houden.

Hierdoor kunnen we garanderen dat de behandeling in de thuissituatie loopt zoals dat door uw behandelend specialist verwacht wordt, veilig is en volledig volgens vaste protocollen loopt.

Zorgfront werkt met een vaste kern van verpleegkundigen die u zullen kunnen begeleiden bij uw behandeling. Om kwaliteit te kunnen waarborgen en interne controle mogelijk te maken zullen verschillende verpleegkundigen deze begeleiding verzorgen en zult u dus in contact komen met meerdere verpleegkundigen.

Door de nauwe samenwerking met de thuiszorg kunnen we op vastgestelde tijdstippen tevens bloedafnames thuis laten plaatsvinden.

Op de dag dat u de behandeling krijgt, wordt voor starten van het infuus bloed afgenomen zodat we de zogenaamde dalwaarde (laagst gemeten waarde immuunglobulines) kunnen bepalen en daarop eventueel de dosering kunnen aanpassen.